Mój szkolny kolega z misji – wyniki XIX edycji konkursu

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” ogłosiło wyniki XIX edycji ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych „Mój szkolny kolega z misji”. Konkurs trwał w roku szkolnym 2019-2020. Temat tegorocznej edycji Konkursu „Ochrzczeni i posłani – pomagamy misjom”, nawiązywał do przeżywanego w październiku 2019 roku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego – ogłoszonego przez papieża Franciszka.

Konkurs odbywał się w kategorii literackiej, plastycznej, muzycznej i charytatywnej (dla uczniów) oraz scenariusz zajęć (dla nauczycieli).

W Konkursie wzięło udział 397 szkół podstawowych z całej Polski (98 szkół w grupie wiekowej klas I-III; 126 szkół w grupie klas IV-VI; 173 szkoły w klasach VII-VIII). W przeprowadzenie konkursu zaangażowało się 6.500 uczniów oraz 1.400 nauczycieli, katechetów i wychowawców. Przeprowadzili oni etap szkolny i wyłonili laureatów, którzy przeszli do etapu ogólnopolskiego.

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych.

W Konkursie wzięli udział uczniowie szkół archidiecezji lubelskiej zajmując w trzech kategoriach: 2 pierwsze miejsca i 3 trzecie miejsca.

Kategoria Plastyczna kl. 1-3

I miejsce – Julia Przech – Szkoła Podstawowa Sióstr Unii Rzymskiej w Lublinie; Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie; Opiekun: s. Urszula Kupczyk

III miejsce – Joanna Kudelska – Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie; Parafia pw. św. Józefa w Lublinie; Opiekun: p. Elżbieta Czarnota

Kategoria Literacka kl. 1-3

I miejsce – Joanna Borkowska – Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie

III miejsce – Michał Smarzewski – Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie

Kategoria Charytatywna kl. 4-6

III miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie – Szkoła Podstawowa w Urzędowie; Opiekun: p. Andrzej Słowik, Parafia pw. św. Mikołaja w Urzędowie

Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie.

W ramach kategorii charytatywnej dzieci i młodzież przekazały 32.800 zł. Pieniądze przekazane zostały siostrom ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus na wyposażenie szkoły w Gitega-Songa, w Burundi. Do szkoły, którą siostry otworzyły w 2020 r. uczęszcza obecnie 70 dzieci (docelowo będzie się tu uczyć 400 osób). Szkoła jest stopniowo wyposażana w meble, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz książki i podręczniki.

Patronatem honorowym Konkurs objęli: Pan Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej, Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz Bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski  ds. Misji.

Gratulujemy laureatom i ich opiekunom.

Julia Przech, Mój szkolny kolega z misji – kategoria plastyczna 1-3, I miejsce

więcej: http://www.adgentes.misje.pl/aktualnosci/wydarzenia/63241/komunikat-konkurs-moj-szkolny-kolega-z-misji/

Print Friendly, PDF & Email