Inwentarze archiwów kościelnych – sympozjum w archiwum archidiecezji

3 grudnia 2015 r. (czwartek) w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim odbędzie się sympozjum poświęcone inwentarzom archiwów kościelnych w Polsce. Podczas spotkania zaprezentowane zostanie między innymi pierwsze wydanie „Inwentarza Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego”.

Sympozjum rozpocznie się o godz. 10.00 w sali konferencyjna Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego (ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2).

Organizatorami sympozjum są:

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie
Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych
Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii KUL
Katedra Historii Prawa i Studiów Europejskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

PROGRAM SYMPOZJUM

Godz. 10.00

Powitanie gości i wprowadzenie w tematykę obrad
ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego, KUL

Godz. 10.15

Inwentarz Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego. Editio prima
ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski

Godz. 10.30

Inwentarze wybranych polskich archiwów zakonnych
o. prof. dr hab. Roland Prejs, KUL

Godz. 10.45

Spuścizna po kapłanach – kilka uwag dotyczących zasad jej inwentaryzowania
ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM – zastępca dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi

Godz. 11.00

Elektroniczne bazy danych. Przyszłość inwentarzy kościelnych
p. mgr Krzysztof A. Kołodziejczyk – zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie

Godz. 11.15

Inwentarze zasobów cyfrowych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie
ks. dr hab. Władysław P. Wlaźlak, prof. UR – prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

Godz. 11.30

e-SPA w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu
ks. mgr Roman Dworacki – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Godz. 12.00

Anioł Pański i Eucharystia
Kaplica pw. Darów Wieczernika w Kurii Metropolitalnej w Lublinie

Godz. 13.30

Posiedzenie XI Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie

AAL-konf-002

Print Friendly, PDF & Email