Idźcie i głoście… Katecheza dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

W sobotę, 18 marca 2017 r., w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie (al. Spółdzielczości Pracy 65), odbędzie się konferencja: Idźcie i głoście… Katecheza dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Organizatorami spotkania są: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie we współpracy z Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie, parafią pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie (Bazylianówka) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół SOSW nr 1 w Lublinie. Patronatem medialnym konferencję objął Tygodnik Katolicki Niedziela.

Konferencji towarzyszyć będą: kiermasz rękodzieła wykonanego przez uczniów, wystawy fotograficzna i plastyczna, prezentacja pomocy katechetycznych.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9.00 – Msza św. (kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, księża Marianie, ul. Bazylianówka)

10.30 – Sesja wykładowa (SOSW1):

  • Wprowadzenie: Andrzej Berbeć (dyrektor SOSW 1), ks. Krzysztof Gałan (dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie)
  • Miejsce niepełnosprawnych w Kościele (ks. Bogusław Suszyło, duszpasterz niepełnosprawnych archidiecezji lubelskiej)
  • Katecheza specjalna w oczach dyrektora szkoły (Marcin Rakowski, SOSW1)
  • Idźcie i głoście, ale jak? Katecheci o swojej pracy (Anna Mielecka, Szkoły Niepubliczne przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie – przygotowanie do sakramentów; Agata Jachacz, SOSW1 – metody aktywizujące)

12.30 – Przerwa obiadowa

13.30 – Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu uczniów SOSW1

14.00 – Sesja warsztatowa

  • Wykorzystanie metod aktywizujących w katechezie i rekolekcjach szkolnych (zajęcia metodą „karuzeli” nt. Wielkiego Postu i  Wielkanocy – nauczyciele SOSW1)

16.00 – Podsumowanie

 

Koszt udziału: 25 zł (w cenie: słodki bufet kawowy, obiad, zaświadczenie)

Zgłoszenia do 10 marca na adres: e-mail: ulabug@tlen.pl

W zgłoszeniu należy podać:
  1. Imię i nazwisko
  2. Pełna nazwa szkoły
  3. E-mail
  4. telefon kontaktowy

Dojazd do SOSW1: samochodem od strony ul. Węglarza; MPK – 4, 11, 17, 18, 31, 74.

 

katecheza

Print Friendly, PDF & Email