Ekumeniczne vademecum dla biskupów – konferencja prasowa online 16.12.2020

W środę, 16 grudnia 2020, o godz. 12.00 odbędzie się w Lublinie, w Sali Senatu KUL konferencja prasowa online na temat opublikowanego 4 grudnia 2020 r. przez Papieską Radę dla Popierania Jedności Chrześcijan dokumentu pt. Biskup i jedność chrześcijan: vademecum ekumeniczne.

Vademecum bazuje na istniejących dokumentach Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, ale wybiera z nich treści najbardziej praktyczne, uwzględniając najnowsze osiągnięcia ruchu ekumenicznego. Dokument opisuje jaka powinna być ekumeniczna postawa katolików, zwłaszcza biskupów, charakteryzuje ekumeniczne struktury Kościoła i jego sposoby działalności: „ekumenizm duchowy”, „dialog miłości”, „dialog prawdy” i „dialog życia”, który zawiera w sobie „ekumenizm duszpasterski”, „ekumenizm praktyczny” i „ekumenizm kulturowy”.

ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, kierownik Sekcji Ekumenizmu KUL, sekretarz Rady ds. Ekumenizmu KEP

W konferencji wezmą w niej udział:

• abp dr hab. Stanisław Budzik (Przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP, Wielki Kanclerz KUL)
• bp dr Krzysztof Nitkiewicz (Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP)
• ks. prof. Przemysław Kantyka (Dziekan Wydziału Teologii KUL)
• ks. dr hab. Sławomir Pawłowski (Kierownik Sekcji Ekumenizmu KUL)

Panie Jezu (…), daj nam doświadczyć cierpienia naszych podziałów (…) niech z naszych dusz i z naszych ust nieustannie płynie Twoja modlitwa o jedność chrześcijan, taką jakiej Ty chcesz, poprzez środki jakie Ty wybierasz.

Modlitwa francuskiego księdza, Paula Couturiera (1881-1953), katolickiego pioniera ruchu ekumenicznego.

Transmisję on-line konferencji prasowej poprowadzi Uniwersyteckie Centrum Medialne (KUL). Link do transmisji:

Print Friendly, PDF & Email