Dzień Życia Konsekrowanego w Lublinie – 2.02.2018

W piątek 2 lutego 2018 roku po raz 22. obchodzić będziemy – ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku – Dzień Życia Konsekrowanego. Obchodzony jest on corocznie w Święto Ofiarowania Pańskiego, stając się okazją do głębszej refleksji nad darem życia poświęconego Bogu.

W Polsce działa obecnie blisko 180 zakonów i zgromadzeń zakonnych, do których przynależy ponad 32 tys. osób.


W ponad 100 żeńskich zgromadzeniach zakonnych tzw. czynnych żyje około 19.000 sióstr w 2.230 domach zakonnych obecnych we wszystkich diecezjach. Ponadto 2.067 sióstr pracuje poza granicami Polski: 362 sióstr w krajach na Wschodzie, 546 w krajach misyjnych i 1.157 – w innych krajach. W Polsce działa też ponadto 80 klasztorów kontemplacyjnych reprezentujących 13 rodzin zakonnych, a przebywa w nich ok. 1300 zakonnic.

Zakony męskie w Polsce to wspólnota składająca się z ponad 12.000 zakonników, w tym 9.363 kapłanów i 1.360 braci. Na terenie Polski pracuje 8.852 zakonników natomiast za granicą 3.300. Zakonnicy prowadzą między innymi 700 parafii. Pod ich opieką znajduje się także 155 sanktuariów. 298 polskich zakonników wykłada na wyższych uczelniach (obok 516 zakonników, którzy są wykładowcami w seminariach duchownych). Zakony męskie posiadają 6 szkół wyższych (nie licząc seminariów duchownych) oraz 40 instytutów naukowych i centrów duchowości. Obecnie istnieją 32 czasopisma naukowe, wydawane przez zakony.

W Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich zrzeszonych jest też: 13 instytutów świeckich pochodzenia polskiego, 16 zagranicznych, 9 jako obserwatorzy – łącznie gromadzących 1.300 osób. Indywidualne formy życia konsekrowanego w Polsce prowadzi też 244 dziewic konsekrowanych i 277 wdów konsekrowanych.

W dzisiejszych czasach aktywność zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich wyraża się  w postaci olbrzymiej ilość dzieł apostolskich, wychowawczych i charytatywnych Kościoła, różnorodnych instytucji, a także dzieł własnych zgromadzeń. Osoby zakonne, a szczególnie siostry zakonne zaangażowane są  w dzieła związane z nauczaniem i wychowaniem (prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i wyższych; prowadzenie domów dziecka, świetlic, burs, internatów; katecheza i nauczanie w szkołach), z pomocą charytatywną i społeczną (okna życia, domy opieki dla dzieci i dorosłych, dzieła zorganizowane dla osób ubogich, bezdomnych, stołówki, noclegownie, domy wychodzenia z bezdomności, centra zapobiegania wykluczeniu społecznemu, opieka nad osobami starszymi i chorymi,  duszpasterstwo więźniów, rodzin i kobiet), z opieką medyczną (praca lekarzy, lekarek i pielęgniarek, prowadzenie szpitali, gabinetów lekarskich, kilku przychodni i centrów rehabilitacji, hospicjów; sieci pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej), z pomocą rodzinom szczególnie wielodzietnym, samotnym matkom, kobietom w potrzebie, z przeciwdziałaniem zniewoleniu, prostytucji, handlowi ludźmi i pomocą ofiarom, z pomocą imigrantom.

Zgromadzenia zakonne i instytuty świeckie realizują jednocześnie swoje dzieła ewangelizacyjne: różne formy duszpasterstw dla grup, pomoc w problemach wychowawczych, towarzyszenie o charakterze duchowym: centra i ośrodki pomocy duchowej: rekolekcje, dni skupienia, możliwości odpoczynku w klimacie spokoju i modlitwy. W przypadku zgromadzeń męskich prowadzenie parafii i ośrodków nieparafialnych, rekolekcji i misji, a we współpracy z parafiami organizowanie i prowadzenie różnych grup (schole, koła misyjne, wspólnoty modlitewne, biblijne, KSM, Ruch Eucharystyczny, grupy związane z charyzmatem zgromadzeń i inne).

Działa także ewangelizacja przez media. Zakonnicy prowadzą jedną ogólnopolską stację telewizyjną, 8 rozgłośni radiowych, 102 czasopisma religijne, 46 wydawnictw oraz 73 księgarnie. Bardzo szeroka jest obecność zakonników w internecie. Obecnie istnieje ponad 821 oficjalnych zakonnych stron internetowych w języku polskim. Oprócz tego funkcjonują osobiste portale zakonników, blogi przez nich prowadzone, a także 5 telewizji internetowych. Zakonnicy prowadzą także 20 kawiarenek internetowych. Zgromadzenia żeńskiej prowadzą ok.500 stron internetowych i ok. 400 stron na Facebooku i Twitterze; 6 wydawnictw i inne. >>czytaj więcej<<


W archidiecezji lubelskiej pracuje obecnie 556 sióstr w 93 placówkach (domach zakonnych) oraz 215 kapłanów zakonnych i 29 braci zakonnych w 36 domach zakonnych, prowadząc między innymi 7 parafii (6 w Lublinie: Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka, Dobrego Pasterza, Niepokalanego Poczęcia NMP, Wieczerzy Pańskiej, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, św. Brata Alberta i w Pliszczynie) oraz 7 kościołów rektoralnych (w Lublinie, Chełmie i Kazimierzu Dolnym).

SPOTKANIE OSÓB ŻYCIA KONSEKROWANEGO

W Dniu Życia Konsekrowanego, 2 lutego br., osoby życia konsekrowanego z archidiecezji lubelskiej spotykają się w archikatedrze, o godz. 14.00, na wspólnej modlitwie i uroczystej Eucharystii. Mszy św., która rozpocznie się o godz. 15.00, przewodniczył będzie bp Mieczysław Cisło.

14.00 – Liturgia Godzin, konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.00 – MSZA ŚWIĘTA

Na Dzień Życia Konsekrowanego przygotowany został List Komisji ds. Instytutów Życia Zakonnego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP: ŻYCIE KONSEKROWANE W KOŚCIELE I DLA KOŚCIOŁA

W najbliższą niedzielę, 28 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie będzie sprawowana i transmitowana prze Polskie Radio Msza św. z okazji zbliżającego się Dnia Życia Konsekrowanego. Eucharystii będzie przewodniczył bp Jacek Kiciński. „Będziemy dziękować Panu Bogu za dar życia konsekrowanego w Polsce i świecie. Będziemy też prosić o nowe, dobre i wierne powołania do służby Bożej” – mówi Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Print Friendly, PDF & Email