Dzień Świętości Życia – duchowa adopcja dziecka poczętego 25.03.2022

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2022 r. (piątek), przeżywamy w Kościele katolickim w Polsce – Dzień Świętości Życia. Jego celem jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego od wielu już lat jest okazją do modlitwy o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tego dnia wiele osób włącza się również w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

Inicjatywa ustanowienia Dnia Świętości Życia, podjęta przez Episkopat Polski w 1998 r., była odpowiedzią na wezwanie, które papież Jan Paweł II zawarł w encyklice „Evangelium vitae” z 25 marca 1995 r.:

Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota.

Evangelium vitae, 61

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

To modlitwa wstawiennicza w intencji życia, które poczęło się w łonie matki, a jednak nie zostało przez nią przyjęte. Modlitwa ta ma na celu ocalenie życia, zagrożonego aborcją. Polega ono na codziennej modlitwie przez 9 miesięcy w intencji dziecka, nieznanego modlącemu się, ale zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz w intencji jego rodziców.

Materiały i więcej informacji o Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego:

www.duchowaadopcja.pl
centrumzawierzenia.jasnagora.pl
paulini.com.pl/duchowa-adopcja/

Przeżywany teraz czas realnego zagrożenia własnego życia mobilizuje do szukania sposobów jego chronienia, ale także pobudza do wzajemnej modlitwy. Jest szansą otwarcia oczu i serca – nowego spojrzenia – na najbardziej bezbronne i samotne wobec zagrożenia zagładą – życie dzieci nienarodzonych.

Print Friendly, PDF & Email