Dzień skupienia w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie

Kim jesteś Ty Panie, a kim jestem ja?
DZIEŃ SKUPIENIA DLA MŁODYCH MĘŻCZYZN
w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie
17 – 18 kwietnia 2017 r.

Pewnego dnia Jezus zapytał swoich uczniów: „A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mt 16,15) To pytanie poprowadziło ich do zadania sobie wielu innych pytań. Piotr i pozostali uczniowie stanęli w sytuacji, w której mieli dać odpowiedź: ile tak naprawdę Jezus dla nich znaczy? Na co są gotowi z miłości do Zbawiciela? Co jest źródłem i podstawą ich życia? Jaki kształt chcą nadać swojemu życiu? Według jakich priorytetów będą podejmować życiowe wybory? Za czym tęsknią? W kim lub w czym pokładają nadzieję? Za co są gotowi cierpieć? Pan Jezus cierpliwie wychowywał uczniów do tego, by odważnie dawali świadectwo wiary i przyjmowali konsekwencje swych decyzji. Na tej drodze w życiu każdego z powołanych dokonywało się poznanie siebie samego. Odkrywali w sobie wielkie możliwości, także swoje ograniczenia. Fascynacja Panem Jezusem przekładała się na branie odpowiedzialności za życie swoje i innych. Dzięki zażyłej więzi z Jezusem gotowi byli na wszystko. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus powierzył im misję do wypełnienia: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). I zapewnił, że nigdy ich nie opuści: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Historia powoływania nowych uczniów nieustannie trwa… Na różne sposoby Jezus puka do drzwi serca i zaprasza do pójścia za Nim. Czy usłyszysz Jego głos? Czy przyjmiesz Jego zaproszenie? Czy wystarczy Ci odwagi, by dać pozytywną odpowiedź na Chrystusowe powołanie? Czy otworzysz serce na obfitość życia, jaką podarowuje nam Zbawiciel? Czy pozwolisz, by Jezus napełnił Twoje serce ufnością, miłością i mocą, która będzie w stanie przezwyciężać wszelkie życiowe niemoce?

Będzie to dobra okazja, by poznać lepiej siebie i Jezusa. By podjąć refleksję nad tym, jaka jest wola Pana Boga wobec Ciebie. By pomyśleć o tym, jakie są Twoje najgłębsze pragnienia i jaki kierunek im zechcesz nadać w Twoim życiu. By trwać na modlitwie i wspólnie rozeznawać Twoje życiowe powołanie.

Zapraszamy Cię na dzień skupienia dla młodych mężczyzn (od 3 klasy gimnazjum).
Rozpoczniemy kolacją o g. 18.00 w Wielkanocny Poniedziałek, 17 kwietnia a zakończymy we wtorek obiadem o g. 13.00.
Zabierz ze sobą: dobry humor, Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór i obuwie na zmianę.

Bardzo prosimy, aby dane personalne chętnych zgłaszać drogą e-mailową:

Ks. prefekt Paweł Bartoszewski: p.bartoszewski@diecezja.lublin.pl
Ojciec duchowny ks. Marek Gątarz: gmarko@poczta.onet.pl

Wyjdźmy razem na spotkanie Chrystusa Zmartwychwstałego! On żyje i jest stale pośród nas!

plakat 3

Print Friendly, PDF & Email