Dzień modlitwy i postu w intencji pokoju – 23.02.2018

W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka najbliższy piątek 23 lutego 2018 r. przeżywany będzie jako dzień modlitwy i postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie.

Podczas spotkania z wiernym na modlitwie Anioł Pański w niedzielę 4 lutego 2018 r., papież Franciszek zachęcając do włączenia się w specjalny dzień modlitwy i postu w intencji pokoju wszystkich wierzących, a także niekatolików i niechrześcijan, zwrócił się z apelem: .

W obliczu tragicznego przedłużania się sytuacji konfliktów w różnych częściach świata, zachęcam wszystkich wiernych do udziału w specjalnym dniu modlitwy i postu w intencji pokoju – 23 lutego, w piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Ofiarujemy go szczególnie za mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Podobnie jak przy innych okazjach, zapraszam także braci i siostry niekatolików i niechrześcijan do przyłączenia się do tej inicjatywy w sposób, jaki uznają za najbardziej stosowny. Nasz Niebiański Ojciec zawsze wysłuchuje swoich dzieci, które wołają do Niego w udręce i cierpieniu: „podtrzymuj złamanych na duchu i opatrz ich bolesne rany” (Ps 147,3). Zwracam się z serdecznym apelem, abyśmy również my usłyszeli to wołanie i każdy w swoim sumieniu, przed Bogiem, zadali sobie pytanie: „Co mogę uczynić dla pokoju?”. Z pewnością możemy się modlić; ale nie tylko: każdy może konkretnie powiedzieć „nie” przemocy, na ile zależy to od niego czy też od niej. Ponieważ zwycięstwa zyskane przy użyciu przemocy są fałszywymi zwycięstwami; natomiast praca na rzecz pokoju służy wszystkim!

 

Print Friendly, PDF & Email