Dzieci Komunijne Dzieciom Misji 2023

W większości polskich parafii przyjęty jest zwyczaj, że po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci przychodzą na Mszę Świętą w kolejnych dniach tygodnia, czyli w Białym Tygodniu. Zwykle każdego dnia Białego Tygodnia modlą się szczególnie za konkretne osoby. Papieskie Dzieła Misyjne, jak co roku zachęcają, żeby jeden z dni poświęcony był modlitwie za misje i misjonarzy. Wówczas też dzieci, w porozumieniu z rodzicami, składają dobrowolny dar materialny na rzecz swoich rówieśników w krajach misyjnych. Czasem jest to niewielka część z otrzymanych prezentów, innym razem skarbonka z wyrzeczeniami. To wydarzenie kryje się pod hasłem „Dzieci komunijne dzieciom misji”.

„Komunia w Ciele Chrystusa jest skutecznym znakiem jedności, komunii, dzielenia się. Nie można uczestniczyć w Eucharystii nie angażując się w szczere wzajemne braterstwo”.

Papież Franciszek

W tym roku koncentrujemy się na słowach: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Pokazujemy dzieciom, że Kościół nie kończy się w parafii, w miejscowości czy w nawet w kraju, ale na całym świecie jest jeden i ten sam Kościół założony przez samego Pana Jezusa. Tym samym mamy braci i siostry na całym świecie. I tak jak w rodzinie ludzie o sobie pamiętają i pomagają, tak i my chcemy pamiętać o dzieciach całego świata.

Dzieci komunijne dzieciom misji to akcja proponowana przez Papieskie Dzieła Misyjne niemal od momentu ich powstania. Z historycznych dokumentów wiemy, że w początkach Dzieła Dziecięctwa Misyjnego (dzisiaj pod nazwą Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci) to właśnie w dniu Pierwszej Komunii Świętej dzieci włączały się w działalność Dzieła. Istnieją potwierdzone dane, że było tak nawet w przypadku św. Teresy z Lisieux i to właśnie stąd wzięła się jej duchowość „małej drogi” i umiłowanie misji.

Ten dzień jest doskonałą okazją, aby uświadomić zarówno dzieciom, jak i rodzicom powszechność Kościoła, otworzyć im oczy i serca na braci i siostry na krańcach świata oraz przypomnieć o misyjnym powołaniu każdego ochrzczonego wyrażającym się w trosce modlitewnej i materialnej za misje.

więcej: https://missio.org.pl/papieskie-dzielo-misyjne-dzieci/…

„Również i w tym roku przychodzimy do Was z ogromną prośbą, aby czas Pierwszych Komunii Świętych, był również czasem misyjnym” – mówi ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM:

Print Friendly, PDF & Email