Doctor Pacis. Teologia pokoju świętego Augustyna – Feniks dla abp. Stanisława Budzika

W dniach 20-23 kwietnia 2023 r. w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie odbywają się XXVIII Targi Wydawców Katolickich (TWK). Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, a jego Partnerem – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Targi zgromadziły ponad 120 wystawców z Polski, Ukrainy i Białorusi, którzy prezentują ofertę niemal 15 tys. tytułów najciekawszych publikacji wydanych w ostatnich latach.

Podczas uroczystości otwarcia Targów ogłoszono już tradycyjnie laureatów nagrody FENIKS 2023 dla autorów, instytucji i mediów popularyzujących książkę religijną, przyznawanej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Do 26. edycji konkursu zgłoszonych zostało blisko 300 publikacji wydanych w 2022 roku przez kilkadziesiąt podmiotów wydawniczych.

Feniks – to nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich honorująca wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Od 1999 roku przyznawana jest autorom, instytucjom i mediom popularyzującym książkę religijną, promując w ten sposób wartościowe publikacje, które traktują o katolicyzmie lub przez swą wymowę pozytywnie ukazują wartości chrześcijańskie.

Nagroda FENIKS 2023 w Kategorii „NAUKI KOŚCIELNE” przyznana została dwom pozycjom:

• Doctor Pacis. Teologia pokoju świętego Augustyna
ks. Stanisław Budzik
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” i Wydawnictwo KUL

Wciąż aktualny traktat o świętości pokoju, szkodliwości wojny i szlachetności czynnej obrony przed napaścią ze strony zła. Percepcję dzieła ułatwia przyjazny współczesnemu czytelnikowi styl, wzbogacony o harmonijnie zbilansowane poetyckie środki przekazu.

• Doświadczenie a teologia. Studium przemian i rozwoju scientia fidei Josepha Ratzingera na podstawie Opera omnia
o. dr Tomasz Samulnik OP
Wydawnictwo KUL

Próba ujęcia głównych tez teologii i nauczania Josepha Ratzingera. Autorowi udaje się oddać relację między biografią a działalnością intelektualną, naukową i piśmienniczą swojego bohatera.

Uroczystość wręczenia Nagród i Wyróżnień odbędzie się w sobotę, 22 kwietnia 2023 r., w katedrze pw. św. Floriana i św. Michała Archanioła (godz. 19.30, ul. Floriańska 3).

Wszyscy laureaci FENIKS 2023: https://swk.pl/nagroda-feniks-2023-wyniki-2/
więcej: Stowarzyszenia Wydawców Katolickich – https://swk.pl/
https://pl-pl.facebook.com/targikatolickie/


Doctor Pacis. Teologia pokoju świętego Augustyna
ks. Stanisław Budzik
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” i Wydawnictwo KUL

– zobacz – KSIĘGARNIA WYDAWNICTWA „GAUDIUM” – gaudium.pl –

Książka ks. abp. Stanisława Budzika Doctor Pacis. Teologia pokoju Świętego Augustyna wydana przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” (współwydawcą jest Wydawnictwo KUL) została przyjęta jako rozprawa doktorska na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Leopolda-Franciszka w Innsbrucku w 1988 r. Jej promotorem był Raymund Schwager, profesor i dziekan Wydziału Teologicznego, twórca innsbruckiej szkoły teologii dramatycznej. Rozprawa ukazała się drukiem w uniwersyteckiej serii Innsbrucker theologische Studien pod numerem 24.

Na wniosek senatu uczelni prezydent miasta Innsbruck przyznał jej w 1989 r. nagrodę za badania naukowe. Praca doczekała się szeregu pozytywnych recenzji w specjalistycznych czasopismach niemiecko- i francuskojęzycznych. Doceniono jej nowość na tle dotychczasowej literatury, koncentrującej się w zasadzie na przedstawionej w największym dziele Augustyna De civitate Dei ontologicznej koncepcji pokoju i uznano, że jest udanym wprowadzeniem do całości myślenia Biskupa Hippony. Pokój jest bowiem pojęciem obejmującym niemal wszystkie wymiary obszernego dzieła Ojca Kościoła oraz wyrażającym jego najważniejsze życiowe i teologiczne zmagania.

Recenzenci wydania polskiego wskazali na aktualność dzieła i doskonałą pracę wykonaną przez Autora.

Gruntowne dzieło abp. Stanisława Budzika, napisane z prawdziwie benedyktyńską pasją, spotka się z pewnością z zainteresowaniem czytelników, nie tylko tych, którzy zajmują się historią. Autor przygotował swoją pracę do druku z właściwą sobie erudycją i naukową akrybią, fachowo pod każdym względem.Każdemu zainteresowanemu myślą św. Augustyna, a zwłaszcza jego teologią pokoju, a więc także historią Kościoła, dzieło to dostarczy wielu cennych informacji i oryginalnych przemyśleń

Ks. prof. dr hab. Edward Walewander

Tłumaczenia książki na język polski dokonał ks. dr hab. Robert Biel, a redakcji całości tekstu podjęła się s. Maryla Koper CSL. Przekład charakteryzuje się wyjątkowo piękną polszczyzną. Zrozumienie teologicznych kwestii ułatwiają potoczysty styl i poetyckie środki wyrazu.

Mimo że jest to praca na wysokim poziomie, jest ona napisana językiem «zrozumiałym»; poszczególne rozdziały są napisane tak, że czytelnik może rozpocząć lekturę od każdego z nich. Lektura Doctor pacis może zainspirować «dostojników Kościoła», polityków i aktywistów społecznych potrzebujących przecież inspiracji w tak trudnych czasach kryzysu dowartościowania tego, czym jest właściwy pokój.

Ks.prof. dr Józef Niewiadomski

Teologia pokoju św. Augustyna jawi się dziś jeszcze bardziej aktualna i bardziej potrzebna Polsce, Europie i całemu światu, niż było to przed 24 lutego 2022 r. kiedy Rosja najechała na Ukrainę, rozpoczynając konflikt, który pochłonął wiele ofiar, a wśród nich – cywili: kobiet, dzieci i ludzi starszych. Dlatego wyróżnienie tej publikacji Feniksem niewątpliwie przyczynia się do promocji nauki św. Augustyna o pokoju, doskonale opracowanej przez abp. Stanisława Budzika.

http://gaudium.pl


Wśród publikacji wyróżnionych w tym roku przez Kapitułę Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS znalazły się także inne wydawnictwa lubelskie:

Kategoria „Historia – Niepodległa” – Wyróżnienie:

Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym, ks. prof. Antoni Dębiński, prof. Magdalena Pyter, Instytut De Republica

Hołd złożony postaci, która odegrała nietuzinkową rolę w dziele odradzania się Rzeczypospolitej po okresie zaborów, będący biografią wyróżniającą się warsztatową rzetelnością, prezentująca jednego z protoplastów i głównych fundatorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kategoria „Historia” – Wyróżnienie:

Dekrety reformatorskie z wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, oprac. ks. dr Paweł Lewandowski, Wydawnictwo KUL

Źródło do poznania nieznanej szerzej części historii diecezji tarnowskiej, będące potwierdzeniem statusu biskupa Jerzego Ablewicza jako duszpasterza niezłomnego mającego wpływ na jakość duchowej formacji kilku pokoleń kapłanów diecezjalnych i zakonnych.

Kategoria „Edytorstwo” – Wyróżnienie:

Tempus non edax rerum. Inicjatywy i fundacje artystyczne księdza kanonika Michała Krassowskiego (ok.1680-1768), dr hab. Irena Rolska, Wydawnictwo KUL

Urzekająca artystycznym wyrazem opowieść o dokonaniach na polu mecenatu na rzecz regionalnych ośrodków klasztornych i kościelnych na ziemiach polskich przełomu XVI i XVII wieku. Niezwykle cenne źródło do poznania ważnych epizodów historii sztuki sakralnej w naszym kraju.

Kategoria „Tłumacz” Nagroda:

Homer. Iliada, przekład i oprac. prof. dr hab. Robert R. Chodkowski, Towarzystwo Naukowe KUL

Ważny wkład we współczesną kulturę słowa w Polsce. Wzorcowy przykład połączenia kunsztu translatorskiego i literackiego. Klasyk światowej literatury podana pięknym, prostym językiem, uwzględniającym potrzeby czytelnika rodem z XXI wieku.

Kategoria „Seria wydawnicza / Dzieła zebrane” – Wyróżnienie:

Sakramenty święte. Liturgia i teologia sakramentów (7 tomów): Sakrament bierzmowania, Eucharystia w parafii, Sakrament święceń: święcenia prezbiterów, Sakrament święceń: święcenia biskupa, Sakramenty uzdrowienia, Sakrament małżeństwa, Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła, autor: ks. prof. Czesław Krakowiak,  Towarzystwo Naukowe KUL

Vademecum wiedzy na temat sakramentów świętych, istotne dla potrzeb duszpasterzy i katechetów, pomocne dla wiernych w formowaniu i rozwijaniu ich wiary.

Kategoria „Muzyka chrześcijańska – klasyczna” – Nagroda:

Kompozycje sakralne. Utwory kompozytorów pijarskich tom 1, Arie i hymny kościelne. Utwory kompozytorów pijarskich tom 2, oprac. Ks. Dariusz Smolarek SAC, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia

Wkład do badań muzykologicznych z zakresu twórczości sakralnej. Ważny element ochrony historii i dorobku artystycznego i duchowego zakonu pijarów.

Print Friendly, PDF & Email