Droga Światła – u Matki Bożej Różańcowej i Świętej Rodziny w Lublinie – 26.05.2022

W czwartek przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego – 26 maja 2022 r. – zapraszamy na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym podczas rozważań Drogi Światła – Via Lucis. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 19.00 w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej, a w kościele pw. Świętej Rodziny w Lublinie.

Droga Światła (Via Lucis) jest nabożeństwem, które powstało we Włoszech w 1988 roku w rodzinie salezjańskiej, a oficjalnie zatwierdzone została w 2002 roku. Ma podkreślać znaczenie czasu wielkanocnego i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w życiu wiary każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Jest ona jakby kontynuacja drogi krzyżowej, która dociera tylko do momentu zbawczej śmierci Jezusa. Via Lucis prowadzi dalej, przez Zmartwychwstanie do Zesłania Ducha Świętego, podkreślając prawdziwy sens paschalnej tajemnicy Jezusa.

Podczas nabożeństwa rozważane będą tradycyjnie teksty biblijne mówiące o zmartwychwstaniu Chrystusa i Jego spotkaniach z uczniami.

Stacja I – Jezus powstaje z martwych
Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

Materiały elektroniczne – Via Lucis (salezjanie.pl)
Historia Via Lucis – Historia VL (salezjanie.pl)

Print Friendly, PDF & Email