Droga światła – To On rozświetla sens życia, przeznaczenia, lęki i ciemności życia

Tematem tytułowym najnowszego wydania Gościa Niedzielnego (10 kwietnia 2016 nr 15/2016) jest Droga Światła.

Gość Niedzielny [ks. Tomasz Jaklewicz, Droga światła]: Duchowość paschalna z trudem toruje sobie drogę. Może dlatego, że podobnie jak owi uczniowie z Emaus mamy serca „nieskore do wierzenia”? Czy Droga Światła stanie się kiedyś tak popularna jak Droga Krzyżowa? […] Mamy jednak kłopot z celebrowaniem radości. Łatwiej celebrować smutek, ból, żal. Dlaczego tak jest? […] Powód podstawowy jest prosty. O wiele łatwiej uwierzyć w śmierć Jezusa na krzyżu niż w zmartwychwstanie, bo ze śmiercią spotykamy się ciągle wokół nas.

Droga Światła jest nowym nabożeństwem w Kościele. Powstała we Włoszech w 1988 roku w rodzinie salezjańskiej, a oficjalnie zatwierdzona została w 2002 roku. Ma podkreślać znaczenie czasu wielkanocnego i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w życiu wiary każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Jest ona jakby kontynuacja drogi krzyżowej, która dociera tylko do momentu zbawczej śmierci Jezusa. Via Lucis prowadzi dalej, przez Zmartwychwstanie do Zesłania Ducha Świętego, podkreślając prawdziwy sens paschalnej tajemnicy Jezusa.

Chrystus jest Światłością świata, w Zmartwychwstaniu przechodzi z ciemności do światła. To On rozświetla sens naszego życia, naszego przeznaczenia – i to On –  jak to podkreślił abp Stanisław Budzik w swym rozważaniu podczas ubiegłorocznej Drogi Światła w Lublinie – jest w stanie rozproszyć wszelkie ciemności, lęki i cienie w naszym życiu.

Tegoroczne, główne nabożeństwo Drogi Światła w Lublinie, odprawione zostanie w czwartek, 5 maja 2016 r. Rozpocznie się w parafii MB Różańcowej, gdzie poprzedzi je Msza św. sprawowana przez Metropolitę Lubelskiego z obrzędem ustanowienia nowych lektorów w naszej archidiecezji, a zakończy się w parafii Świętej Rodziny w Lublinie.

Pozostaje aktualna zachęta Księdza Arcybiskupa do włączenia się kolejnych wspólnot parafialnych do przeżywania Drogi Światła, poprzez odprawienie nabożeństwa w parafiach czy też szerszych wspólnotach, łączących sąsiednie parafie bądź też wszystkie parafie miasta.

Zarówno Gość Niedzielny z 10 kwietnia br., jak i materiały przesłane do parafii na Tydzień Biblijny, zawierają propozycje rozważań kolejnych stacji Drogi Światła.

GOŚĆ NIEDZIELNY: Droga światła – rozważania

Relacja z Via Lucis 2015 w Lublinie

Print Friendly, PDF & Email