Dniach Dobrosąsiedztwa 28.08.017

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza oraz Parafia Greckokatolicka w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w Dniach Dobrosąsiedztwa 2017, które odbędą się 28 sierpnia 2017 r. w miejscowościach: Korczmin/Stajiwka.

W programie:

9.00 – Nabożeństwo Maryjne w cerkwi w Korczminie gm. Ulhówek
10.00 – Procesja z pod zabytkowej XVII-wiecznej drewnianej cerkwi do granicy, spotkanie na granicy przedstawicieli władz i duchowieństwa
11.00 – Liturgia oraz poświęcenie wody przy cudownym źródle po stronie ukraińskiej, jarmark twórczości regionalnej, występy zespołów, możliwość wyjazdu do Bełza lub Sokala, degustacja potraw regionalnych
20.00 – Zamknięcie tymczasowego przejścia granicznego w Korczminie

Korczmin – pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1472 r. We wsi znajduje się jedna z najstarszych drewnianych cerkwi na Lubelszczyźnie. Pierwsza informacja o istnieniu cerkwi w Korczminie pochodzi z 1531 roku. Z Korczmina pochodzi znana w całej okolicy cudowna ikona Matki Boskiej, która znajduje się tu od połowy XVII wieku. Świątynia działała do 1947, do czasu wysiedlenia ze wsi ludności. Od pierwszej połowy 50-tych lat XX wieku cerkiew została porzucona i zapuszczona na okres następnych 50-ciu lat. Cerkiew odrestaurowano dzięki staraniom grecko-katolickiej parafii w Lublinie, która sprawuje opiekę nad nią od czerwca 2002 roku.

Stajiwka/Korczmin – to odpustowe miejsce na samej granicy. W połowie XIX wieku chłopiec zauważył niezwykłe zjawisko, o którym opowiedział księdzu, a ten stwierdził, iż było to objawienie się Matki Boskiej. W 1862 roku wyznaczono odpust na 28 sierpnia (Zaśnięcie Matki Boskiej według kalendarza juliańskiego). Pielgrzymki mieszkańców okolicznych regionów przychodziły do tego miejsca aż do 1951 roku., kiedy zmieniono polsko-radziecką linię graniczną i miejsce to znalazło się na samej granicy. Dopiero od 90-tych lat XX wieku rozpoczęto porządkowanie tego terytorium, odnowiono figurę Matki Boskiej, postawiono drewnianą kapliczkę. 28 sierpnia 2004 roku po raz pierwszy otwarto w tym miejscu granicę i pielgrzymi z Polski i Ukrainy mogli po 50-ciu latach na nowo się spotkać.

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin
tel./fax 81 746 93 99 , kom. 603 762 946
e-mail: s_batruch@poczta.onet.pl
www.fkdp.pl

Print Friendly, PDF & Email