TV lectio divina – XXI niedziela zwykła „A” (Mt 16, 13-20)

Dlaczego Jezus zaprowadził swoich uczniów do Cezarei Filipowej, która dla Izraelitów była uosobieniem świata pogańskiego pogrążonego w odmętach śmierci? Tam była „brama piekieł” i tam zapytał ich o wiarę, o to Kim On jest! Dlaczego bramy piekieł nie przemogą Kościoła zbudowanego na wyznaniu wiary Piotra? Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Paweł Matyaszewski, ks. Sławomir Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email