Dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną w maju br.

Z początkiem lipca 2019 roku rozpoczęły się pierwsze wypłaty dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną, które nawiedziły województwo lubelskie w drugiej połowie maja br. Pierwsza transza przekazanych środków pomocowych trafiła do poszkodowanych w miejscowości Palikije i wyniosła 20 tysięcy złotych.

Wysokość indywidualnego wsparcia uzależniona jest od zakresu uszkodzeń i wynosi maksymalnie do 3 tysięcy złotych. Środki przekazywane są w formie gotówki za pośrednictwem księdza proboszcza w parafii, na terenie której mieszka poszkodowana rodzina. Do udziału w Wakacyjnej Akcji Caritas zostały zaproszone także 5 dzieci z rodzin dotkniętych skutkami trąby powietrznej.

Print Friendly, PDF & Email