Wakacje z Caritas Archidiecezji Lubelskiej – 2019

Jak co roku Caritas Archidiecezji Lubelskiej organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci. Na pięciu turnusach kolonijnych – trwających po jedenaście dni – odpoczywać będzie blisko pięćset dzieci.

Oferta wypoczynku kierowana jest do dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi i z Ukrainy. Jeden z turnusów zorganizowany został dla wolontariuszy Caritas.

Chcemy, aby czas spędzony z Caritas był przepełniony miłością, nadzieją, Bogiem (na każdym turnusie obecny jest duszpasterz). Zabawy integracyjne, warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, festiwale piosenki, turnieje wiedzy, konkursy, to tylko część atrakcji i zajęć przygotowanych dla najmłodszych.

Cztery turnusy wakacyjne odbędą się w „Domu Zawierzenia” nad jeziorem Firlej oraz jeden w „Domu Spotkania” w podlubelskiej Dąbrowicy.

Terminy turnusów w Firleju:

  • I turnus 25-29 czerwca – 100 wolontariuszy Caritas
  • II turnus 2-13 lipca – 100 dzieci
  • III turnus 16-27 lipca – 100 dzieci (w tym 45 z Białorusi)
  • IV turnus 13-24 sierpnia – 100 dzieci

Terminy turnusów w Dąbrowicy:

  • I turnus 7-18 lipca – 100 dzieci (w tym 35 z Ukrainy)

Wypoczynek dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi i Ukrainy finansowany jest przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej w ramach realizacji zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019.

Pobyt dzieci w dniach 2-13 lipca w „Domu Zawierzenia” nad Firlejem i 7-18 lipca w „Domu Spotkania” w Dąbrowicy jest współfinansowany przez Wojewodę Lubelskiego, w imieniu którego działa Lubelski Kurator Oświaty, w ramach realizacji zadania publicznego pt. Wspieranie wykonywania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku.

Print Friendly, PDF & Email