Digitalizacja najcenniejszych zabytkowych zbiorów – IV etap

W 2023 roku Archidiecezja Lubelska rozpoczęła kolejny cykl prac w ramach zadania pn.: Digitalizacja najcenniejszych zbiorów należących do Archidiecezji Lubelskiej wraz z ich udostępnieniem w sieci – IV etap. Działanie opierało się na wykonaniu kwerendy oraz digitalizacji zabytków znajdujących się w prawie 40 kościołach naszej diecezji, a następnie sporządzenie i udostępnienie cyfrowego archiwum (bazy danych) zabytków ruchomych wraz z ich opisem. W bieżącym roku udało się objąć zadaniem 13 kościołów, co pozwoliło zdigitalizować ponad 400 obiektów.

Efekty zrealizowanych działań można znaleźć pod linkiem: https://koscioly.diecezja.lublin.pl/digitalizacja-zabytkow.html

Całkowita wartość zadania: 379 100,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 299 100,00 zł

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Print Friendly, PDF & Email