Dekanalny kurs ministranta Słowa Bożego – lektora 2023/2024

W październiku 2023 roku rozpoczyna się w archidiecezji kolejna edycja kursów ministranta Słowa Bożego (kurs lektorski). Przeznaczony jest on dla uczniów od 7 klasy szkół podstawowych oraz licealistów. Odbywać się będzie w dekanatach i prowadzony będzie przez dekanalnych duszpasterzy Liturgicznej Służby Ołtarza.

Zakończeniem kursu będzie uroczysta promocja do funkcji Ministranta Słowa Bożego – Lektora, zaplanowana na sobotę 18 maja 2024 r., podczas Eucharystii w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie, której przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

Lektor (Ministrant Słowa Bożego) – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz.

Kurs lektorski dla ministrantów jest organizowany w Polsce przez diecezjalnych lub dekanalnych duszpasterzy służby liturgicznej i trwa zazwyczaj około roku. Obejmuje wykłady z podstaw liturgii, biblistyki, teologii, a także warsztaty z fonetyki. Kończy się udzieleniem przez biskupa błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora, odczytanego z Agendy liturgicznej oraz wręczeniem księgi Pisma Świętego.

Cele kursu lektorskiego:

– Pogłębienie więzi z Chrystusem.
– Ożywienie życia sakramentalnego i modlitewnego.
– Pomoc w odkryciu piękna naszej wiary, szczególnie w liturgii i Biblii.
– Właściwa umiejętność czytania słowa Bożego.
– Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie fonetyki, liturgiki i biblistyki.

Print Friendly, PDF & Email