Celebracje Wielkiego Tygodnia – uzupełnienie zaleceń

Celebracje Wielkiego Tygodnia

Uzupełnienie zaleceń Metropolity Lubelskiego z dn. 25 marca 2020 r. [uzupełnione w związku z Rozporządzeniem z dn. 9.04.2020]

1.      Liturgia Triduum Sacrum w Archikatedrze będzie się odbywać z udziałem imiennie wyznaczonych kapłanów i wiernych. Celebracje te transmitowane będą przez stronę internetową parafii katedralnej.

2.      Mszę Wieczerzy Pańskiej, Liturgię Wielkiego Piątku i Wigilię Paschalną można celebrować w seminariach, kolegiach kapłańskich, klasztorach i kaplicach wspólnot zakonnych (z zastrzeżeniem, że nie mogą w nich uczestniczyć osoby z zewnątrz).

3.      Nie odbędą się tradycyjne spotkania wielkanocne z prezbiterami w Wielki Czartek i z osobami życia konsekrowanego w Wielką Sobotę. Ze względów oczywistych w wyznaczonych terminach nie odbędą się również Duszpasterskie Wykłady Akademickie ani uroczyste otwarcie III Synodu.

4.      W Wielki Piątek i Wielką sobotę o godz. 9.00 Kapituła Archikatedralna Lubelska zgromadzi się na celebrację Jutrzni z Godziną Czytań. Kapituła weźmie także udział w Eucharystii w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 10.00, która będzie transmitowana na antenie TVP 3 Lublin. Zapraszam do łączenia się duchowo z liturgią sprawowaną pod przewodnictwem Arcybiskupa w Archikatedrze.

5.      Msza Święta Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek w Archikatedrze o godz. 10.00 w wąskim gronie (z udziałem imiennie wyznaczonych kapłanów i wiernych). Poświęcone podczas liturgii oleje święte księża dziekani będą mogli odebrać w zakrystii Archikatedry w najbliższym czasie.

6.      W Wielki Czwartek Stolica Apostolska wyjątkowo zezwala kapłanom na odprawianie Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w odpowiednim miejscu, nawet bez udziału ludu.

7.      W modlitwie powszechnej liturgii Wielkiego Piątku należy dołączyć wezwanie przygotowane przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Prot. N. 155/20) w związku z panującym stanem epidemii (tutaj).

8.      Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do głównego celebransa.

9.      Pomoce duszpasterskie do poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, które ma mieć charakter liturgii domowej, są dostępne na stronie internetowej Archidiecezji (tutaj).

10.   Zachęcamy do udostępnienia kościołów do osobistej modlitwy wiernych, z zachowaniem obowiązujących przepisów. Należy zatroszczyć się o stworzenie dodatkowych okazji do adoracji Najświętszego Sakramentu. Przypominamy wiernym o potrzebie modlitwy prywatnej i rodzinnej w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Sytuacja epidemii sprzyja temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami.

11.   Rozporządzenie Ministra Zdrowia ogranicza ilość wiernych uczestniczących w liturgii do 5 osób do dnia 19 kwietnia 2020 r. włącznie [Rozporządzenie z dnia 9.04.2020].

Ks. dr Krzysztof Kwiatkowski
Kanclerz Kurii Metropolitalnej

Print Friendly, PDF & Email