Błogosławieństwo nowych lektorów z archidiecezji u św. Józefa w Lublinie

W środę, 9 września 2020 roku, w parafii pw. św. Józefa w Lublinie, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik ustanowił lektorami 217 chłopców z całej archidiecezji. Najważniejszym momentem spotkania była modlitwa błogosławieństwa i obrzęd wręczenia księgi Pisma Świętego.

Od października 2019 roku prowadzony był w dekanatach naszej archidiecezji kurs Ministranta Słowa Bożego – Kurs Lektorski. Każdy z duszpasterzy dekanalnych miał za zadanie przygotować kandydatów do tej funkcji poprzez spotkania formacyjne: konferencje, spotkania z logopedą, ćwiczenia praktyczne z czytania Słowa Bożego.

Kochani kandydaci, pełnicie ważną służbę w Kościele, służbę Słowu Bożemu. Za chwilę otrzymacie księgę Pisma Świętego, księgę Słowa Bożego, które będziecie głosić podczas liturgii. Weźcie ją nie tylko do ręki, ale do serca. Niech kształtuje wasze życie, wskazuje drogę i pomaga przynosić dobre owoce. Wydobywajcie ze skarbca serc słowa piękne i dobre, prowadzące do szlachetnych czynów. Niech Słowo Boże nauczy was budować na skale, niech ustrzeże od budowania na piasku złudnych obietnic. Niech napełni serca pokojem i radością w tej pięknej służbie, którą dziś przyjmujecie.

abp Stanisław Budzik, homilia podczas uroczystości

W uroczystości wzięli udział między innymi duszpasterze oraz rodzice nowo powołanych lektorów. Mszę świętą uświetniła obecność chóru i orkiestry symfonicznej „Jubileum” pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego. Nad liturgią czuwał ceremoniarz archidiecezjalny ks. Grzegorz Bogdański wraz z ceremoniarzami parafialnymi. Obecni byli także diakoni i alumni Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

zobacz także:

Print Friendly, PDF & Email