Błogosławieństwo nowych lektorów z archidiecezji u Matki Bożej Fatimskiej

W czwartek, 17 maja 2018 roku, w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik ustanowił lektorami 290 chłopców z całej archidiecezji. Najważniejszym momentem spotkania była modlitwa błogosławieństwa i  obrzęd wręczenia księgi Pisma Świętego.

Od października 2017 roku prowadzony był w 25 dekanatach naszej archidiecezji kurs Ministranta Słowa Bożego – Kurs Lektorski. Dekanalni duszpasterze liturgicznej służby ołtarza przygotowywali kandydatów na lektorów poprzez spotkania formacyjne, konferencje, spotkania z logopedą, ćwiczenia praktyczne z czytania Słowa Bożego.

„Jesteście solą ziemi i światłem świata. Byłoby rzeczą wspaniałą, drodzy chłopcy, gdyby przez waszą posługę ludzie mogli pokochać i odkrywać piękno Pisma Świętego” – mówił Ksiądz Arcybiskup zwracając się do nowych lektorów. „Aby się tak stało, musicie zawsze starannie przygotowywać się do czytania słowa Bożego w zgromadzeniu wiernych. Aby tak było, musicie sami pokochać Pismo Święte i napełniać się jego treścią – aby to, co czytacie, dotykało waszego serca.

Uroczystość zgromadziła wielu kapłanów oraz rodziców nowo powołanych lektorów. Mszę świętą uświetnił śpiew archidiecezjalnego chóru Pueri Cantores Lublinenses, pod dyrekcją ks. Atilli Hontiego. Nad całą liturgią czuwał ceremoniarz archidiecezjalny ks. Grzegorz Bogdański.

 

GOŚĆ LUBELSKI [Archidiecezja lubelska ma 290 nowych lektorów]: Błogosławieństwa udzielił im abp Stanisław Budzik podczas Mszy św. w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie… [czytaj dalej]

 

Print Friendly, PDF & Email