Biało-czerwone ABC w Parafii w Kiwercach na Ukrainie

W ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” zrealizowano Dzień Polski, który odbył się 11 listopada 2021 roku. Wydarzenie objęło swoim zakresem spotkanie młodzieży i osób dorosłych, którzy uczęszczają na zajęcia języka polskiego do punktu nauczania przy Parafii w Kiwercach na Ukrainie. W ramach zadania uczestnicy rozmawiali o historii Polski, odzyskaniu niepodległości oraz brali udział w konkursie dotyczącym wiedzy o Polsce. W wydarzeniu uczestniczyło 20 uczniów szkoły polskiej, którzy dzięki realizacji zadania mogli poszerzyć wiedzę o swoim dziedzictwie i wzmocnić poczucie tożsamości narodowej. Na koniec wydarzenia uczestnicy otrzymali upominki, sfinansowane ze środków finansowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Print Friendly, PDF & Email