Bank Wielkopostny powraca…

Wraz z początkiem Wielkiego Postu powraca Bank Wielkopostny czyli doroczna akcja wymiany duchowych dóbr, którymi są ofiary, modlitwy i wyrzeczenia podejmowane w tym szczególnym czasie naszego otwierania się na Boga i drugiego człowieka.

Możemy nasze modlitwy, wyrzeczenia i wszelkie dobre działania ofiarować potrzebującym wsparcia – w ich problemach i trudnych sprawach, albo o takie wsparcie i modlitwę poprosić dla siebie lub innych osób.

Akcja ma ukazać sens i znaczenie wyrzeczenia oraz moc modlitwy, dać poczucie solidarności z tymi, którzy potrzebują wsparcia.

MINI PORADNIK BANKU WIELKOPOSTNEGO

Na czym polega Bank Wielkopostny?

Bank Wielkopostny to duchowa wymiana dóbr. Kapitał stanowią tu zadeklarowane ofiary, modlitwy i wyrzeczenia, jakie udziałowcy Banku podejmują na czas Wielkiego Postu. Z duchowego dobra tych postanowień korzystają z kolei ci, którzy zaciągają w Banku kredyt miłości, zgłaszając prośby o modlitwę w intencjach dotyczących ich problemów i trudnych spraw. Lokatą w Banku może być np. pomoc starszym i chorym osobom lub powstrzymanie się od picia alkoholu, czy palenia papierosów itp. Bank Wielkopostny ma uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka. Akcja ma ukazać sens i znaczenie wyrzeczenia oraz moc modlitwy, dać poczucie solidarności z tymi, którzy potrzebują wsparcia. Wystarczy wypełnić odpowiednią deklarację i złożyć w oddziale Banku.

Czym są Odziały Banku Wielkopostnego?

Oddział – tworzy grupa osób zainteresowanych akcją, zajmująca się jej promocją i dystrybucją materiałów Banku (np. rodzina, szkoła/klasa, parafia)

  • Oddział Rodzinny – to oddział Banku Wielkopostnego założony przez rodzinę.
  • Oddział Szkolny/klasowy – to oddział Banku Wielkopostnego założony przez wychowawcę (katechetę) wraz z uczniami.
  • Oddział Parafialny – to oddział Banku Wielkopostnego założony przy parafii przez duszpasterza lub wspólnotę/grupę modlitewną.

Jak założyć Oddział Banku?

Poprzez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia do Centrali Głównej Banku Wielkopostnego.

  • Ilość oddziałów jest nieograniczona
  • Założycielem oddziału może być każdy

Co jest zadaniem Oddziału BW?

Odział pełni funkcję organizatora i koordynatora akcji BW na danym terenie. Do zakresu działania oddziału należy:

1. Dystrybucja materiałów merytorycznych oraz promocyjnych BW na danym terenie
2. Pomoc merytoryczna i promocyjna dla udziałowców z Oddziału
3. Raportowanie działalności Oddziału w czasie trwania akcji i po jej zakończeniu do siedziby Centrali Głównej BW

Czym jest Centrala Główna Banku Wielkopostnego?

Centrala Główna Banku Wielkopostnego to główny organ Banku odpowiadający za organizację i koordynowanie akcji ewangelizacyjnej Bank Wielkopostny. Siedziba Centrali znajduje się w parafii pw. św. Andrzej Boboli w Lublinie.

Informacje ogólne:

Centrala Banku Wielkopostnego mieści się Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie:

ul. Paderewskiego 20
20-860 Lublin
www.bobola.pl

W Biurze znajdują się wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia akcji oraz informację na jej temat.

Print Friendly, PDF & Email