Abp Stanisław Budzik przewodniczącym komisji rewizyjnej KEP

W programie 383. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 13-14 czerwca 2019 r. w Wałbrzychu, ujęte zostały między innymi zmian personalne w organach KEP.

Wśród podjętych decyzji znalazł się wybór metropolity lubelskiego abp. Stanisława Budzika na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KEP. Kadencja przewodniczącego komisji trwa pięć lat. Abp Stanisław Budzik zastąpi na tym stanowisku abp. Wiktora Skworca, kończącego drugą swoją kadencję na tym urzędzie.

Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski wybiera Komisję Rewizyjną składającą się z 3-5 członków, która zatwierdza ogólne i szczegółowe sprawozdania przedłożone przez ekonoma; odpowiada za przeprowadzenie kontroli działalności ekonoma oraz jednostek organizacyjnych powołanych przez Konferencję Episkopatu Polski pod względem zgodności z prawem kanonicznym i państwowym; odpowiada za przeprowadzenie innych zadań kontrolnych w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Zebrania plenarnego, na zlecenie Prezydium lub na zlecenie Przewodniczącego Konferencji.

Do najważniejszych decyzji personalnych podjętych na obecnym Zebraniu Plenarnym należał także wybór na drugą kadencje bpa Artura Mizińskiego na Sekretarza Generalnego KEP oraz wybór bpa Jana Piotrowskiego na Przewodniczącego Rady Ekonomicznej KEP.

foto: episkopat.pl – EpiskopatNews – Flickr

Print Friendly, PDF & Email