70. rocznica śmierci biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana

W dniu 18 grudnia 2015 r. (piątek) o godz. 19.00 ks. abp Stanisław Budzik odprawi w Archikatedrze Lubelskiej Mszę św. z okazji 70 rocznicy śmierci bp. Mariana Leona Fulmana. Był on wybitnym pasterzem, człowiekiem oddanym Kościołowi i Ojczyźnie. Współtworzył Katolicki Uniwersytet Lubelski i był jego pierwszym Wielkim Kanclerzem. Kierował diecezja lubelską w niełatwym okresie odbudowy państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości i ponownej jej utracie w wyniku wybuchu II wojny światowej.

Ksiądz Arcybiskup serdecznie zaprasza wszystkich do wspólnej modlitwy podczas liturgii w Archikatedrze, w sposób szczególny duchowieństwo Archidiecezji Lubelskiej i środowisko akademickie KUL.


Marian Leon Fulman urodził się 27 marca 1866 r. w Starym Mieście k. Konina. Gimnazjum ukończył w Kaliszu. Studia, rozpoczęte w 1882 r. w Diecezjalnym Seminarium Duchownym we Włocławku, kontynuował w Akademii Duchownej w Petersburgu (1886-1890). W 1889 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Po ukończeniu studiów przez pięć lat wykładał teologię dogmatyczną i liturgikę we Włocławku. Za patriotyczną postawą został pozbawiony prawa do nauczania, a następnie osadzony w więzieniu na Pawiaku. Został zesłany na pięć lat do Niżnego Nowogrodu. Po blisko roku zesłania został zwolniony dzięki amnestii ogłoszonej w związku z koronacją Mikołaja II. Po powrocie na ziemie polskie w 1907 r. był proboszczem w Częstochowie.

W dniu 17 listopada 1918 r. został w Warszawie wyświęcony na biskupa lubelskiego. Gdy zasiadał na stolicy biskupiej uzupełniono przestarzałą sieć parafialną tworząc około 100 nowych parafii, zreorganizowano i usprawniono duszpasterstwo, powołano do życia szereg instytucji przykościelnych, takich jak placówki charytatywne czy szkoły. W 1928 r. przeprowadził pierwszy synod diecezji lubelskiej. Brał aktywny udział w organizacji KUL. Był jego pierwszym kanclerzem, a następnie wielkim kanclerzem KUL.

W początku okupacji aresztowany pod fikcyjnym zarzutem gromadzenia broni. W listopadzie 1939 r. skazany przez Niemców na karę śmierci, którą zamieniono na obóz koncentracyjny w Sachsenhausen. Zwolniony dzięki staraniom papieża Piusa XII, został internowany w Nowym Sączu (1940-1945), skąd potajemnie kierował diecezją.

Biskup Fulman powrócił do Lublina 9 lutego 1945 r. Stan jego zdrowia był już jednak bardzo słaby. Zmarł 18 grudnia 1945 r. Pochowany został w krypcie biskupów w archikatedrze lubelskiej.

Odsłonięcie tablicy biskupa Mariana Fulmana w Nowym Sączu w 70. rocznicę uwolnienia z internowania:

Print Friendly, PDF & Email