Podziękowanie za pracę w roku szkolnym i zmiany personalne w archidiecezji

W piątek, 21 czerwca 2019 r, w Auli Caritas odbyło się coroczne spotkanie kapłanów archidiecezji lubelskiej z abp. Stanisławem Budzikiem, podsumowujące czas pracy duszpasterskiej powiązany z zakończonym właśnie rokiem szkolnym. Spotkanie połączone było tradycyjnie z przedstawieniem księżom zmian personalnych wynikających z przejścia grupy księży na emeryturę, święceń nowych kapłanów oraz potrzeb duszpasterskich w archidiecezji.

Ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik przekazał szczególne wyrazy wdzięczności kapłanom przechodzącym w stan emerytalny, a także wszystkim, którzy kończą swoją posługę na dotychczasowych stanowiskach.

W tym roku na emeryturę odchodzi 7 kapłanów, 5 neoprezbiterów zostało skierowanych do swoich pierwszych miejsc pracy w parafiach, 15 księży otrzymało dekrety mianujące na urząd proboszcza, a prawie 40 kapłanów obejmą zmiany wikariuszowskie.

Do grona emerytów dołączają w tym roku:

 • ks. prał. Józef Dziduch – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
 • ks. kan. Jan Florek – proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Blinowie
 • ks. prał. Henryk Kapica – proboszcz parafii pw. św. Franciszka Kawerego w Krasnymstawie
 • ks. kan. Wiktor Łopuch – proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowie
 • ks. prał. Jerzy Ważny – proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
 • ks. kan. Grzegorz Więcław – proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach
 • ks. kan. Aleksander Zeń – proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach

Grono kapłanów pracujących w archidiecezji powiększą księża wyświęceni w tym roku – neoprezbiterzy. Rozpoczną oni swoja posługę w parafiach:

 • ks. mgr Rafał Bratos – w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie
 • ks. mgr Mateusz Golec – w parafii pw. św. Anny w Lubartowie
 • ks. mgr Szymon Majewski – w parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie
 • ks. mgr Tomasz Sawicki – w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach
 • ks. mgr Adam Sowa – w parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie

Zrozumiałe jest emocjonalne przywiązanie do księdza, który posługuje w parafii wiele lat. Niech to jednak nie będzie przeszkodą w życzliwym i otwartym przyjęciu w parafii księdza, który pełen dobrych chęci przychodzi, by zastąpić swojego poprzednika

ks. dr Adam Jaszcz, wicekanclerz i rzecznik prasowy archidiecezji lubelskiej

Stosowne dekrety zostały dzisiaj wręczone przybyłym na spotkanie kapłanom, innym zostaną doręczone pocztą. W najbliższą niedzielę dowiedzą się o nich wierni w parafiach, których zmiany dotyczą.

Pozostałe zmiany personalne oraz nominacje z dnia 21 czerwca 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email