Podziękowanie za pracę w roku szkolnym i zmiany personalne w archidiecezji

Pozostałe zmiany personalne oraz nominacje z dnia 21 czerwca 2019 r.

PROBOSZCZOWIE:

 • ks. dr Witold Gąciarz – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku
 • ks. mgr Andrzej Jachimek – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Nepomucena w Żukowie
 • ks. kan. Dariusz Jaworski – powracający z placówki misyjnej w Ekwadorze – mianowany proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Lublinie
 • ks. mgr lic. Andrzej Kołodziejski – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowie
 • ks. kan. Paweł Kuzioła – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. MB Częstochowskiej w Jastkowie – na urząd proboszcza parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach
 • ks. kan. Mirosław Ładniak – zwolniony z urzędu rektora kościoła pw. św. Wojciecha w Lublinie – mianowany proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
 • ks. mgr Marek Pomykała – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tomaszowicach – mianowany proboszczem parafii pw. Matki Kościoła w Dębie
 • ks. mgr Wiesław Rycerz – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. MB Królowej Polski w Żukowie – na urząd proboszcza parafii pw. św. Stanisława BM i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach
 • ks. mgr Jan Rząd – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. Matki Kościoła w Dębie – na urząd proboszcza parafii pw. św. Zofii w Tarnogórze
 • ks. mgr Robert Śliż – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie – oddelegowany do tworzenia ośrodka duszpasterskiego przy ul. Dożynkowej w Lublinie
 • ks. kan. Marek Warchoł – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Lublinie – na urząd proboszcza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
 • ks. kan. Piotr Wąsek – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Blinowie
 • ks. kan. Jarosław Wójcik – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Zofii w Tarnogórze – na urząd proboszcza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
 • ks. kan. Grzegorz Zadrożny – zwolniony z urzędu ekonoma Metropolitalnego Seminarium Duchownego Lublinie – mianowany proboszczem parafii pw. MB Częstochowskiej w Jastkowie

WIKARIUSZE:

 • ks. mgr lic. Andrzej Boryc – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie
 • ks. mgr Mirosław Bucior – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Bartłomieja w Łopienniku – na urząd wikariusza parafii pw. MB Bolesnej w Kraśniku
 • ks. mgr Marcin Chmiel – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie
 • ks. dr Daniel Chomontowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie
 • ks. mgr Jarosław Chwiejczak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. MB Bolesnej w Kraśniku – na urząd wikariusza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rejowcu Fabrycznym
 • ks. mgr Paweł Ciosmak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju – na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie
 • ks. mgr Jerzy Czępiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sernikach
 • ks. mgr Ryszard Dębowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa w Markuszowie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy
 • ks. mgr Damian Dorot – mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie
 • ks. mgr Tadeusz Fac – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku – na urząd wikariusza parafii pw. św. Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. mgr Jakub Filipowicz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach – na urząd wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku
 • ks. mgr Marcin Flasiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach – na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku
 • ks. mgr Adam Janczara – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie – na urząd wikariusza parafii pw. MB Bolesnej w Kraśniku
 • ks. mgr Emil Kancir – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Pawła II w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie
 • ks. mgr Piotr Kasprzak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie – na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach
 • ks. mgr Piotr Kazimierski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu – na urząd wikariusza parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej
 • ks. mgr Arkadiusz Kot – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy – na urząd wikariusza parafii pw. św. Bartłomieja w Łopienniku
 • ks. mgr Grzegorz Kruk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sernikach – na urząd wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM w Lublinie
 • ks. mgr Witold Kuś – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku – na urząd wikariusza parafii pw. NMP Częstochowskiej w Siedliszczu
 • ks. mgr Grzegorz Lipiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej – na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Michowie
 • ks. mgr Daniel Mazurek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach – na urząd wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
 • ks. mgr Piotr Mazurek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
 • ks. mgr Marcin Modrzejewski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Anny w Lubartowie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej
 • ks. mgr Marcin Pyda – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Barbary w Łęcznej – na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie
 • ks. mgr Maksymilian Robak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. MB Bolesnej w Kraśniku – na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku
 • ks. mgr Mirosław Rybka – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli – na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie
 • ks. dr Mariusz Salach – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie
 • ks. mgr Leszek Sałaga – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku – na urząd wikariusza parafii pw. św. Anny w Lubartowie
 • ks. mgr Michał Szadziuk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach – na urząd wikariusza parafii pw. św. Jozafata BM w Rejowcu
 • ks. mgr lic. Damian Szewczyk – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Lublinie
 • ks. mgr Mariusz Szymaniak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach – na urząd wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie
 • ks. mgr Józef Wierzchowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rejowcu Fabrycznym – na urząd wikariusza parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli
 • ks. mgr Robert Włosek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie – na urząd wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju
 • ks. mgr Marcin Wójtowicz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jozafata BM w Rejowcu – na urząd wikariusza parafii pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu
 • ks. mgr Marcin Wyszyński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku
 • ks. mgr lic. Kalikst Zacharuk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie
 • ks. mgr Ryszard Zalewa – mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Ducha w Poniatowej
 • ks. mgr Paweł Zawada – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sernikach – na urząd wikariusza parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach
 • ks. mgr Bartłomiej Zwoliński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Częstochowskiej w Siedliszczu – na urząd wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie

INNE NOMINACJE:

 • ks. mgr Michał Baiński – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Lublinie – mianowany prefektem w Zespole Szkół im. św. Stanisław Kostki w Lublinie
 • ks. mgr Łukasz Brus – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach – wyrażono zgodę na podjęcie pracy duszpasterskiej w diecezji rzymskiej
 • ks. mgr Krzysztof Ciżmiński – zwolniony urzędu wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie i mianowany kapelanem Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego przy ul. Herberta 21 w Lublinie
 • ks. mgr Grzegorz Dobosz – powierzono troskę o środowisko Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej przy ul. H. Ordonówny 4 w Lublinie
 • ks. mgr lic. Tomasz Gap – zwolniony z funkcji asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej i mianowany rektorem kościoła pw. św. Wojciecha w Lublinie i dyrektorem „Domu na Podwalu”
 • ks. mgr lic. Marcin Grzesiak – zwolniony funkcji zastępcy dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej i mianowany ekonomem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
 • ks. mgr Krzysztof Krzaczek – mianowany asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej
 • ks. mgr Grzegorz Musiał – mianowany na urząd dyrektora Domu Księży Archidiecezji Lubelskiej oraz skarbnika Funduszu Emerytalno-Zapomogowego UNITAS przy Arcybiskupie Lubelskim
 • ks. mgr lic. Piotr Niewiadomski – przeniesiony z funkcji duszpasterza przy kościele pw. Świętego Ducha w Lublinie na duszpasterza przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Lublinie
 • ks. mgr lic. Jakub Olech – zwolniony z funkcji duszpasterza kościoła pw. Wszystkich Świętych w Lublinie – mianowany duszpasterzem kościoła pw. Świętego Ducha w Lublinie
 • ks. kan. Andrzej Oleszko – zwolniony z urzędu dyrektora Domu Księży Archidiecezji Lubelskiej oraz skarbnika Funduszu Emerytalno-Zapomogowego UNITAS przy Arcybiskupie Lubelskim
 • ks. mgr Marcin Rejak – mianowany kapelanem Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” z zamieszkaniem w par. pw. MB Różańcowej w Puławach
 • ks. mgr Arkadiusz Rejmak – zwolniony z funkcji kapelana Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
 • ks. mgr Krzysztof Sokołowski – zwolniony z urzędu wikariusza w parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie i skierowany do pracy duszpasterskiej w Diecezji Bilbao w Hiszpanii
 • ks. mgr Bogdan Staszczuk – zwolniony z funkcji kapelana Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego przy ul. Herberta 21 w Lublinie
 • ks. mgr Marek Stolarz – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Anny w Lubartowie – skierowany na studia w Rzymie
 • ks. mgr lic. Paweł Tomaszewski – zwolniony z funkcji prefekta w Zespole Szkół im. św. Stanisław Kostki w Lublinie – mianowany zastępcą dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Print Friendly, PDF & Email