24. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa – wspieramy misjonarzy 23-30.07.2022

Po raz dwudziesty czwarty, w dniach 23-30 lipca 2023 r., obchodzimy w Kościele w Polsce Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem: Z Kościołem na misyjnych drogach”. Obchody te organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, zajmujące się pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Odbywają się one pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i związane są ze wspomnieniem świętego Męczennika ze starożytności chrześcijańskiej, św. Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców i Podróżujących.

W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących – będziemy modlić się za wszystkich użytkowników dróg o bezpieczne ich podróżowanie. Ważnym punktem obchodów będzie też błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów oraz wsparcie misjonarzy w zdobywaniu środków transportu.

Ogromne zagęszczenie ruchu na wielu drogach i różnorodność  pojazdów staje się dla wszystkich wyzwaniem […] Wraz z wysiłkiem, troską oraz zaangażowaniem tak wielu instytucji  i grup oraz osób indywidualnych na polu bezpieczeństwa ruchu drogowego, potrzebne jest  także spojrzenie przez pryzmat wiary i chrześcijańskiego świadectwa […] Znak błogosławieństwa kierowców i poświęcenia  pojazdów ma nas mobilizować do mądrego korzystania z naszych pojazdów oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa drogowego oraz przypominać o naszej odpowiedzialności przed Bogiem. Musimy czynić wszystko, by brakiem rozsądku czy lekkomyślnością nie stać się przyczyną wypadku czy tragedii. Jako wierzący, powinniśmy dawać świadectwo, zgodnie z powiedzeniem: „jestem chrześcijaninem także za kółkiem”, tworząc wokół atmosferę życzliwości i kultury na drodze. 

Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp. Jana Piotrowskiego z okazji XXIV Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa

Przy tej okazji do wszystkich użytkowników pojazdów corocznie kierowany jest także apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie na ten cel 1 grosza za każdy przejechany kilometr.

Środki transportu w misjonarskim posługiwaniu odgrywają ważną i niezastąpioną rolę. Nie tylko ułatwiają i umożliwiają codzienną pracę, ale i pomnażają możliwości pomocy i częstszej obecności w wielu wspólnotach i stacjach misyjnych oddalonych od misyjnego centrum.

Tegoroczne hasło „Z Kościołem na misyjnych drogach” pragnie uświadomić, że każdy misjonarz jest posłany przez Kościół i Kościół towarzyszy mu na misyjnych drogach poprzez pomoc. Nie zapominamy o misjonarzach, ale mamy im towarzyszyć. Służymy im konkretną pomocą w zakresie zakupu środków transportu…

Ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor Miva Polska

Projekty zrealizowane ogółem w 2022 roku:

 • Liczba zrealizowanych projektów: 88;
 • Liczba zakupionych pojazdów: 844
 • Łączna suma przekazana: 774.467 Euro;
 • Wartość całkowita projektów: 1.440.702 Euro

Dokąd została przekazana pomoc:

 • Afryka i Madagaskar: 51 projektów w 19 krajach (najwięcej do Tanzanii – 10, RCA – 9 i Kamerunu – 9);
 • Ameryka Łacińska: 29 projektów w 9 krajach (najwięcej do Peru—8 i Ekwadoru – 6);
 • Azja: 8 projektów w dwóch krajach (Kazachstan—7 i Filipiny—1);

Kategorie realizowanych projektów wg przeznaczenia pojazdów:

 1. Na pojazdy do realizacji celów pastoralnych:
  a/ dla misjonarzy – 43;
  b/ dla misyjnych katechistów i animatorów pastoralnych – 11;
 2. Pojazdy do realizacji medycznych:
  a/ ambulanse – 1;
  b/ do misyjnych centrów opieki zdrowotnej – 5;
 3. Pojazdy do celów edukacyjnych — 5 (1 autobus, 2 busy, 2 samochody terenowe)
 4. Pojazdy do działalności charytatywnej i rozwojowej – 2 (5 motocykli typu trycykle i 1 samochód
  terenowy do Domu Dziecka);
 5. Wózki inwalidzkie: 447 w ramach 20 projektów;
Print Friendly, PDF & Email