17. Dzień Islamu w Kościele katolickimi w Polsce – 26.01.2017

Niejako dopełnieniem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest obchodzony w tym roku już po raz siedemnasty Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Obchody zainicjowane zostały w 2001 roku. Ustanowiono go decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako dzień modlitw poświęcony islamowi

Centralne obchody 17. Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce, będą miały miejsce w czwartek, 26 stycznia 2017 r.,  w archidiecezjalnym Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym w Białymstoku. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00. Uczestnicy m.in. wysłuchają fragmentów Koranu i Pisma Świętego o miłosierdziu oraz odmówią modlitwy „Du 'a” i „Ojcze Nasz”. Spotkanie zakończy znak pokoju i agapa.  

Tematyka tegorocznego Dnia Islamu nawiązuje do przesłania papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na miesiąc ramadan, zatytułowanego: „Chrześcijanie i muzułmanie: adresaci i narzędzia Bożego miłosierdzia”. O tym, czy chrześcijanie i muzułmanie są beneficjantami miłosierdzia Bożego, mówić będą w międzyreligijnym dwugłosie: imam muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Białymstoku oraz franciszkanin i religiolog o. Ireneusz Ledwoń. O znaczeniu miłosierdzia w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim powie we wprowadzeniu nowy przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi bp Henryk Ciereszko. Słowo zabierze także mufti Polskiego Związku Muzułmańskiego Tomasz Miśkiewicz.

Organizacją ogólnopolskich obchodów zajmują się: Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów oraz Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski, a także Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej. Do udziału w spotkaniu muzułmańsko-katolickim zaproszeni są pracujący w Polsce ambasadorowie krajów arabskich. Uczestniczyć w nim będą przedstawiciele Polskiego Związku Muzułmańskiego i przewodniczący gmin muzułmańskich.

więcej:

www.episkopat.pl
www.radawspólna.pl


 
Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
na XVII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce
26 stycznia 2017 r.

 

Temat XVII Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce jak co roku zaczerpnięty jest z przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu i brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: adresaci i narzędzia Bożego Miłosierdzia”.

Celem zakończonego niedawno w Kościele katolickim jubileuszowego Rok Miłosierdzia było uświadomienie wszystkim katolikom jak fundamentalne jest dla chrześcijaństwa miłosierdzie i jak konieczne jest jego praktykowanie dla podtrzymywania oraz rozwoju żywej wiary. W bulli ogłaszającej ten rok papież Franciszek napisał: „Jezus stwierdza, że miłosierdzie to nie jest tylko działanie Ojca, lecz staje się kryterium pozwalającym zrozumieć, kim są Jego prawdziwe dzieci. Jesteśmy więc wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to my najpierw doznaliśmy miłosierdzia”. Papież przypomina nam, że miłosierdzie chrześcijańskie nikogo nie wyklucza i nie może ograniczać się do własnej grupy wyznaniowej, etnicznej czy społecznej: „Ten aspekt miłosierdzia, włączenie, ukazuje się w otwarciu ramion na oścież, aby zaakceptować, nie wykluczając nikogo; nie klasyfikując innych na podstawie statusu społecznego, języka, rasy, kultury, religii: stoi przed nami jedynie osoba, którą trzeba pokochać tak, jak kocha Bóg”. (Nadzwyczajna jubileuszowa audiencja ogólna, 12.11.2016).

Także w islamie Bóg jest Bogiem miłosiernym. Jedna z najczęściej używanych przez muzułmanów formuł – czyli basmala, z którą przystępują do różnych czynności i działań – brzmi: „W imię Boga Miłosiernego i Litościwego” (arab. Bi-smi (A)llahi (a)r-rahman-i (a)r-rahim-i). Zatem miłosierdzie Boże jest przez muzułmanów przywoływane kilka razy dziennie. Określenie Boga Ar-Rahman (’Miłosierny’) występuje w Koranie ponad sto razy i może być używane zamiennie ze słowem 'Bóg’. Przesłanie Papieskiej Rady zwraca uwagę na ten fakt: „Miłosierdzie to temat bliski sercu zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan. Wiemy, że zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie wierzą w miłosiernego Boga, który okazuje swoje miłosierdzie i współczucie wszystkim swoim stworzeniom, a szczególnie ludziom.”

Muzułmanie i chrześcijanie, jak zauważyło w liście do chrześcijan „Jednakowe słowo dla nas i dla was” 138 uczonych i przywódców muzułmańskich,stanowią razem ponad połowę ludności całego świata. Bez pokoju i sprawiedliwości między tymi dwiema społecznościami religijnymi nie może być mowy o pokoju na świecie. Dlatego dla przezwyciężania nienawiści i przemocy konieczna jest właściwa edukacja młodzieży. Jak pisze Papieska Rada „Wszyscy zaangażowani w kształcenie i wychowanie młodzieży na różnych polach edukacji powinni uczyć świętości życia i wynikającej z niej godności każdej osoby ludzkiej – bez względu na pochodzenie etniczne, religię, kulturę, pozycję społeczną czy jej orientację polityczną”.

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, będąca inicjatorem ustanowienia 26 stycznia Dniem Islamu, który od 2001 r. stał się dorocznym wydarzeniem w polskim Kościele katolickim, jak co roku wyraża nadzieję, że organizowane z tej okazji obchody i spotkania przyczynią się do praktykowania ducha dialogu, do którego wzywa nas papież Franciszek.

XVII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce jest dla nas wszystkich ? zarówno katolików jak i muzułmanów ? okazją do spotkania i pokonywania wzajemnych stereotypów i uprzedzeń, czasem umacniania wzajemnej życzliwości oraz więzi na przekór pokusie izolacji i wrogości, na przekór działaniom, które biorą się z lęku i braku zrozumienia, prowadzących nawet do aktów nienawiści wobec wyznawców innej religii. Rada zdecydowanie potępia wszelkie przejawy agresji nie tylko w stosunku do chrześcijan i muzułmanów, ale także ludzi dobrej woli niezależnie od ich wyznania.

XVII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce jest dla nas wszystkich ? zarówno katolików jak i muzułmanów ? okazją do spotkania i pokonywania wzajemnych stereotypów i uprzedzeń, czasem umacniania wzajemnej życzliwości oraz więzi na przekór pokusie izolacji i wrogości, na przekór działaniom, które biorą się z lęku i braku zrozumienia, prowadzących nawet do aktów nienawiści wobec wyznawców innej religii. Rada zdecydowanie potępia wszelkie przejawy agresji nie tylko w stosunku do chrześcijan i muzułmanów, ale także ludzi dobrej woli niezależnie od ich wyznania.

Włączając się w apel wyrażony w przesłaniu PRDM z okazji zakończenia ramadanu, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów zachęca i wzywa wszystkich do praktykowania miłosierdzia w relacjach z każdym człowiekiem bez względu na jego religię.

W imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Krzysztof Kraus – współprzewodniczący ze strony katolickiej
Andrzej Saramowicz – współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

Print Friendly, PDF & Email