16 edycja Kursu Formacji Biblijnej

W dniu 4 listopada 2023 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Centrum Transferu Wiedzy, sala 306) rozpocznie się 16 edycja Kursu Formacji Biblijnej. Kurs jest prowadzony przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej.

Kurs jest kierowany do osób duchownych i świeckich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej. Wykłady są prowadzone raz w miesiącu w sobotę przez Wykładowców Instytutu Nauk Biblijnych KUL i Wydziału Teologii KUL. Wszystkich poszukujących Prawdy zawartej w Bożym objawieniu na kartach Pisma Świętego zapraszamy do udziału.

Informacje o zapisach na Kurs Formacji Biblijnej KUL są zawarte na stronie internetowej (www.kurs-biblijny.pl) oraz pod numerami telefonów: 502596245 oraz 698858869.

Kurs Formacji Biblijnej
Rok akademicki 2023/2024

I Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej (dla I roku)
II Pogłębiony Kurs Formacji Biblijnej (dla II roku)
III Wykłady Monograficzne (dla III roku i wszystkich chętnych)

Kurs jest prowadzony przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła
II Archidiecezji Lubelskiej.

Kurs jest kierowany do osób duchownych i świeckich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy
i duchowości biblijnej.

Celem kursu jest:

  • nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji
  • kształtowanie duchowości biblijnej
  • pomoc w nabywaniu umiejętności wykorzystania Pisma Świętego w duszpasterstwie
  • formacja animatorów Dzieła Biblijnego
Print Friendly, PDF & Email