Parafia

Kościół pw. Świętego Krzyża (Akademicki)

Strona WWW: http://da.kul.pl
Wezwanie:Świętego Krzyża
Liczba wiernych:
Erygowana:
Odpust:
Msze święte:Niedziele: 8:00, 9:30 (z wyjątkiem lipiec - wrzesień), 11:00, 12:30, 17:00 (z wyjątkiem lipiec - wrzesień), 19:00, 20:30
Dni powszednie: 7:00, 8:15, 12:30 (z wyjątkiem lipiec-wrzesień), 19:00
W adwencie roraty: 6:30
Kancelaria:
Adres:Al. Racławickie 14
20-950 Lublin (KUL)
Telefon:81 445 40 97
Księża :Juchnowicz Adam
Ignacik Mateusz
Gołaszewski Paweł
Szymański Adam
Historia parafii:Początkowo od 1434 r. była tu drewniana kaplica. Kościół murowany wzniesiono na pocz. XVII w. Pod względem stylu świątynia reprezentowała renesans lubelski. W 1807 r. kościół pełnił funkcję kaplicy garnizonowej. W czasie działań wojennych I wojny światowej świątynia uległa zniszczeniu. Odbudowano ją w okresie międzywijennym wg planu P. Lalewicza. Architekturę kościoła unowocześniono, z zachowaniem jednak elementów dawnego stylu. W 1969 r. przebudowano prezbiterium wg. projektu w. Pieńkowskiego. Kościół ma przestrzenny układ bazylikowy, 2-nawowy (nawa główna szersza od bocznej). Prezbiterium jest wydłużone i zakończone półokrągłą absydą. Kościół nie posiada kaplic ani kruchty. Ołtarz główny kamienny, bez nastawy (w 1969 r. Anna Grocholska). Z lewej strony prezbiterium, na ścianie tęczowej tabernakulum. W nawie bocznej ołtarz z figurami Św. Rodziny. Nad nawą boczną empora z 4 drewnianymi ołtarzami. W prezbiterium zawieszona monumentalna postać Chrystusa Triumfującego, z wyciągniętymi jak na krzyżu ramionami. Dekorację murów prezbiterium stanowią kamienne kostki wmurowane asymetrycznie w ściany. W latach 1964-65 ściany i filary nawy głównej pokryto polichromią nawiązującą do encykliki Pacem in terris i osoby Jana XXIII. W oknach witraże (w prezbiterium, emporze abstrakcyjne, w oknie ściany frontowej przedstawiający MB Częstochowską). Na chórze muzycznym organy z 1961 r. (remont kaapitalny, z wymianą pewnej ilości głosów w 1973 r. - ks. J. Chwałek).
Kościół:
Miejscowości:


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email