Parafia

Kościół pw. Świętego Ducha

Strona WWW: http://duch.lublin.pl/kosciol/
Wezwanie:Świętego Ducha
Liczba wiernych:
Erygowana:
Odpust:
Msze święte:nNedziele: 7:30 (z wyjątkiem lipca i sierpnia), 9:00, 10:30, 12:00, 13:00, 17:30 (z wyjątkiem lipca i sierpnia), 19:30
Dni powszednie: 7:00, 12:00, 17:00
Kancelaria:
Adres:ul. Krakowskie Przedmieście 1
20-002 Lublin
Telefon:81 534 24 83
Księża :Oleszko Andrzej Michał
Olech Jakub
Historia parafii:Kościół z domem szpitalnym wybud. w latach 1419-21 przez mieszczan lubelskich. Mieszczanie równocześnie uposażyli kościół i szpital. W 1421 r. bp krakowski Wojciech Jastrzębiec zatwierdził te fundacje i wyznaczył prepozyta, powierzając mu troskę duchową i materialną o świątynię i szpital. Na pocz. XVII w. chorych i ubogich było 168. W okresie reformacji beneficjum podupadło. Dopiero w 1832 r. specjalna Rada Szpitalna przejęła fundusze szpitala, w 1866 r. skasowano prepozyturę i zabrano uposażenie k-ła. Przy k-le istniały m. in. : Bractwo Literackie, Imienia Maryi i Serca Maryi.
Sama świątynia została wymurowana w stylu gotyckim na pocz. XV w. W ciągu wieków na skutek rozbudowy i przebudowy, zatraciła pierwotny charakter i nie pzredstawia jednolitej całości stylowej ( dominuje renesans lubelski i barok). Po pożarze w 1602 r. dobudowano duże kaplice: po stronie połud. - św. Stanisława, a od północy - Matki Bożej ( tytuł jej zmieniono na Pana Jezusa Miłosiernego) i zakrystię po lewej stronie. Po kolejnym pożarze w 1733 r. k-łowi nadano styl barokowy i kaplice boczne połączono z nawą główną przez wycięcie arkad. Ołtarzy bocznych było razem 8. Nad prezbiterium jest eliptyczna kopuła barokowa. Mimo to świątynia zaliczana jest do kosciołów renesansu lubelskiego m. in. dzięki stiukowej dekoracji nawy południowej, łukowi tęczowemu i podłuczom arkad oraz dekoracji kaplicy św. Antoniego. Jednolite stylistycznie są rzeźby figuralne zdobiące ołtarze rokokowe i ambonę. Na 5 ołtarzach jest 18 rzeźb i 5 stanowi dekorację ambony ( pochodzą z końca XVIII w.) W ołtarzu głównym są 3 obrazy: MB z Dzieciątkiem - XVI w., MB Niepokalanie Poczętej z Dzieciątkiem - koniec XVII w. i Zesłania Ducha Św. - II ćw. XVIII w. Na ołtarzach bocznych, przy ścianie tęczowej: obraz św. Jana Kantego - XVIII w. i Św. Rodziny; w nawie połud. św. Kajetana, w północnej Chrystusa w koronie cierniowej - XVIII w. i Siedmiu Boleści MB z XVIII w. Dach k-ła pokryto blachą miedzianą.
Kościół:
Miejscowości:


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email