Parafia

Lublin, pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (Archikatedra)

Strona WWW: http://archikatedra.kuria.lublin.pl/
Wezwanie:św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (Archikatedra)
Liczba wiernych:6162
Erygowana:1832 rok
Odpust:św. Jana Chrzciciela - 24.06
św. Jana Ewangelisty - 27.12
Rocznica "Cudu lubelskiego" - 03.07
Msze święte:Niedziela: 6:00, 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00; 19:00
Dni powszednie: 6:30 (adwent 6:15), 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00 ;19:00
W lipcu i sierpniu: 7:00; 7:30; 8:00; 9:00 ( w piątki i soboty); 19:00
Kancelaria:czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-12 i 15-17
Adres:ul. Królewska 10
20-109 Lublin
Telefon:81 532 11 96
Księża :Ćwik Jerzy
Kwiatkowski Krzysztof Kazimierz
Lewandowski Adam
Lis Ryszard
Skwira Piotr
Wysmulski Hubert Krzysztof
Zybała Michał Jakub
Wojtysiak Piotr Marek
Flis Krzysztof
Trzciński Łukasz Przemysław
Historia parafii:Erygowana w 1832 r. przez bpa Józefa Dzięcielskiego. Pocz.obejmowała cały obszar miasta. Teren jej ulegał zmniejszeniu od 1884 r. Par. przejęła spuźciznę po dawnej kolegiacie św. Michała. Kościół ten, wybud. pod koniec XIII w., później jako kapitulny, skupiał całe życie religijne miasta i archidiakonatu lubelskiego. Działały tu bractwa, szpitale (3), szkoła par. Od II poł. XVII w. także seminarium duchowne. Upadek kolegiaty następował od końca XVIII w., kapitułę zniesiono w 1818 r. Od erekcji par. katedralnej wszystkie nabożeństwa przeniesiono do kościoła św. Jana, a dawna kolegiata popadła w ruinę: mury rozebrano po powstaniu styczniowym (sam kościół św. Michała stał w pobliżu Bramy Grodzkiej). Nowa parafia katedralna przejęła po kolegiacie przedmioty ruchome, dawne zabudowania pojezuickie: świątynię św. Jana , budynki mieszkalne (ul. Królewska 8 i 10) i Wieżę Trynitarską. Jezuici zostali sprowadzeni do Lublina pod koniec XVI w. Fundatorem ich świątyni i kolegium w 1582 r. był Bernard Maciejowski (późniejszy prymas), a darowizny przekazało szereg innych rodzin ziemiańskich. Dzięki temu mogli oni prowadzić dobrze funkcjonujące kolegium, bibliotekę, drukarnię (od 1680 r.), aptekę i od 1675 r. - seminarium dla kleru diecezjalnego. Temu świetnemu rozwojowi położyła kres kasata zakonu. Po 1772 r. kościół i kolegium zostały opuszczone, gdy jednak nie można było znaleźć innych profesorów, którzy prowadziliby szkołę, znów powołano ich na te stanowiska.
W 1781 r. zdecydowano o przekazaniu wszystkich zabudowań pojezuickich Trynitarzom, którzy nie posiadali własnej światyni. Po II rozbiorze Polski i w okresie Księstwa Warszawskiego, kiedy kościół pojezuicki i budynek kolegium funkcjonowały jako magazyny wojskowe, zabudowania uległy dalszej dewastacji. W 1815 r. nakazano tryniatrzom opuścić zabudowania pojeziuckie i przenieść się do Bonifratrów na Krakowskie Przedmieście (kasata Tryniatarzy - 1817 r.) Remont zdewastowanych pomieszczeń sakralnych i mieszkalnych trwał szereg lat, by mogły spełniać nową funkcję.
Przy parafii katedralnej zaczęły działać bractwa: Trójcy Świętej, różańcowe, oraz do lat 50-tych XX w. - stowarzyszenie św. Zyty, gromadzące służbę domową. Po II wojnie światowej katedra stała się miejscem kultu, a później sanktuarium MB Płaczącej, świadczą o tym liczne wota i podziękowania za wyproszone łaski za Jej pośrednictwem. 9 czerwca 1987 r. katedrę nawiedził Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie III pielgrzymki do Polski. Koronacja cudownego obrazu MB Katedralnej nastąpiła 26.06.1988 r. na Majdanku, na zakończenie II Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. W 1992 r. w wyniku reorganizacji struktury administracyjnej Kościoła w Polsce kościół stał się archikatedrą.
Dużą zasługą zakonów, licznie zamieszkujących parafię jest działalność duszpasterska i charytatywna.
Do lat 70-tych istniał jeden dekanat lubelski, obejmujący swym zasięgiem także wioski położone w pobliżu miasta. Początkowo podzielony na dekanaty: Lublin-Miasto i Lublin-Podmiejski; w listopadzie 1982 r. w wyniku szczegółowszego podziału parafia archikatedralna znalazła się w dekanacie Lublin-Śródmieście.
Archiwum obok dokumentów i akt dotyczących katedry, przechowuje część starych akt z dawnej kolegiaty św. Michała (najstarsze akta chrztu pochodzą z 1583 r., zaślubionych z 1595 r.) Część dokumentów z okresu międzywojennego zaginęła w czasie ostatniej wojny.
Kościół:
Miejscowości:Lublin,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email