Parafia

Stara Wieś, pw. św. Stanisława BM

Strona WWW: brak
Wezwanie:św. Stanisława BM
Liczba wiernych:1024
Erygowana:15.07.1932
Odpust:św. Stanisława bm - 8.05
Msze święte:niedziele: 9:00; 11:00
święta: 9:00; 17:00
dni powszednie: 17:00 (16:00 czas zimowy)
Kancelaria:czynna przed każdż Mszą św.
Adres:Stara Wieś Druga 18
23-100 Bychawa
Telefon:
Księża :Raszyński Piotr
Historia parafii:Jak wskazują przekazy historyczne miejscowość Stara Wieś ma ponad 600 lat. Dawna jej nazwa to Piczkowice. Najstarszy zapis w księgach ziemskich lubelskich z roku 1409 informuje, że wieś Piczkowice należy do parafii Bychawskiej. Już w roku 1663 pojawia się równocześnie nazwa Piczkowice alias Stara Wieś. Składała się ona z obecnej części II i części I , a na jej obrzeżach rozciągały się dwory szlacheckie ulegające stopniowo parcelacji ,których tereny były zasiedlane nowymi osadnikami. Część pierwszą zamieszkiwała drobna szlachta a część drugą włościanie. Po odzyskaniu niepodległości obserwujemy powstawanie działalności oświatowej i społecznej w Starej Wsi. Powstanie Szkoły Powszechnej i Straży Ogniowej ( 1926) w Starej Wsi oraz Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej w dużej mierze były inspirowane przez znanego społecznika proboszcza Bychawskiego Ks. Kan. Antoniego Kwiatkowskiego, który był rzecznikiem powstania parafii Stara Wieś odległej o 7-10 km od Bychawy . Oddolne inicjatywy powstania parafii zaczęły się nasilać, kiedy ostatecznie zaniechano tworzenia parafii w Woli Gałęzowskiej odległej 3 km od Bychawy - czytamy w kronice parafialnej sporządzonej przez ks. Hieronima Świcia- proboszcza Starej Wsi (1954- 1963).Jak podaje ks. H. Świć inicjatorami budowy k-ł jeszcze przed rokiem 1930 byli osiedleni w Starej Wsi Jan Kotuła i Stanisław Gustaw. Byli oni wspierani przez młodego wikariusza z Bychawy Ks. Edwarda Doleckiego, który urodził się i wychował w Starej Wsi. Plac pod budowę kościoła przyobiecany był przez gospodarza Kuźmę. Na nim stała szczechą kryta stodoła. Plac ten odziedziczyli Walczakowie, którzy z chwilą zawiązania komitetu ofiarowali go zgodnie z wolą darczyńcy na budowę kościoła. Przy ofiarnej pomocy księdza Doleckiego stodołę stojącą na placu zamieniono na tymczasowa kaplicę. Na początku w tej kaplicy odprawiał mszę św. Ks. Tadeusz Tworek rodak tutejszy przebywający jako rezydent w Starej Wsi. Następnie , nie dość regularnie ,często ze względów pogodowych do kaplicy w Starej Wsi dojeżdżali księża z Bychawy. W tym samym czasie na terenie Starej Wsi III powstała kaplica Kościoła Narodowego .Biorąc te fakty pod uwagę ówczesny Biskup Lubelski M. Leon Fulman, postanowił erygować nowa parafię w Starej Wsi. Dekretem z 15 lipca 1932 r. została powołana do istnienia Parafia Rzymsko- Katolicka pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Parafia Stara Wieś została wydzielona z parafii Bychawa i parafii Boża Wola i włączona do dekanatu Turobińskiego. W kronice szkolnej miejscowego nauczyciela P. Krechowicza czytamy; „Wskutek zabiegów tutejszej ludności, ks. Biskup pozwolił na założenie parafii z dniem 1 sierpnia 1932 r., oraz mianował tutaj proboszczem Ks. Władysława Bociana, wikarego z Niedrzwicy.”
Kościół:
Miejscowości:Karolin, Nikodemów, Stara Wieś I, Stara Wieś II, Stara Wieś III, Troszczyń,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email