Wydawnictwo i Środki Przekazu

WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ „GAUDIUM”

ul. Ogrodowa 12, 20-075 Lublin
tel. 81 442 19 10 (sekretariat), fax 81 442 19 16
e-mail: wydawnictwo@gaudium.pl; sekretariat@gaudium.pl
www.gaudium.pl

Dyrektor:

ks. dr Marek Szymański

Zastępca dyrektora ds. wydawniczych:

ks. dr Rafał Olchawski

Księgarnia – Dział Sprzedaży
tel. 81 442 19 00 w.100 lub 158
ksiegarnia@gaudium.pl
czynne w godz. 9.00-17.00

REDAKCJA „WIADOMOŚCI ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ” – MEMORANDA

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin
e-mail: memoranda@diecezja.lublin.pl

Redaktor naczelny:

ks. dr Adam Raczkowski

Zastępca redaktora naczelnego:

ks. mgr lic. Józef Maciąg

Członkowie kolegium redakcyjnego:

ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
ks. mgr Zdzisław Szostak

KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA

Oddział w Lublinie

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin
e-mail: kai.lublin@diecezja.lublin.pl

Korespondent:

ks. dr Adam Jaszcz

REDAKCJA TYGODNIKA KATOLICKIEGO „NIEDZIELA”

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin
tel./fax 81 743 68 47; tel. 81 532 10 58 w. 303; tel. 607 669 192
e-mail: niedziela.lubelska@diecezja.lublin.pl
http://niedziela.pl/dzial/75/Niedziela-Lubelska

Konto: Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Oddział w Lublinie: 45 8187 0004 5013 0240 2587 0002

Redaktor:

ks. mgr lic. Mieczysław Puzewicz

Redakcja:

mgr lic. Urszula Buglewicz

REDAKCJA TYGODNIKA KATOLICKIEGO
„GOŚĆ NIEDZIELNY”, „MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY”

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin
tel./fax 81 534 61 36; tel. 81 532 10 58 w. 313
e-mail: lublin@gosc.pl
http://lublin.gosc.pl/

Konto:
Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Oddział w Lublinie:
„Gość Niedzielny”: 18 8187 0004 5013 0240 2587 0003
„Mały Gość Niedzielny”: 88 8187 0004 5013 0240 2587 0004

Kierownik oddziału:

ks. dr Rafał Pastwa

Redakcja:

mgr Agnieszka Gieroba
mgr Justyna Jarosińska

Rozgłośnia Archidiecezji Lubelskiej
RADIO PLUS LUBLIN (87,9 FM)

ul. Jana Pawła II 11, 20-535 Lublin
redakcja: tel. 81 527 55 11
e-mail: redakcja.lublin@radio-plus.pl
www.radiolus.pl

Dyrektor:

ks. dr Krzysztof Podstawka tel. 781 818 250

e-mail: kpodstawka@radio-plus.pl

 

Print Friendly, PDF & Email