Metropolitalne Seminarium Duchowne

MSD-str

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 20-105 Lublin
skr. poczt. 214, 20-950 Lublin

tel. centrali: 81 743 65 05; 81 743 65 11
tel./fax kancelarii: 81 743 66 69

e-mail: seminarium@diecezja.lublin.pl
www.seminarium.lublin.pl

Konto: Santander Bank Polska S.A.: 88 1500 1520 1215 2000 9394 0000
Rektor:

ks. dr hab. Jarosław Marczewski

Prorektor:

ks. mgr Zdzisław Szostak

Prefekci:

ks. mgr lic. Grzegorz Bogdański
ks. dr Adam Pendel

Ojcowie duchowni:

ks. mgr lic. Andrzej Flis
ks. mgr lic. Sławomir Jargiełło
ks. dr Wojciech Rebeta

Dyrektor administracyjny:

ks. dr Marcin Grzesiak

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
METROPOLITALNEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W LUBLINIE

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 20-105 Lublin
tel. 81 743 65 05 w. 367
e- mail: tps@diecezja.lublin.pl
www.seminarium.lublin.pl

konto: Bank Pekao S.A.: 76 1240 5497 1111 0000 5006 4049

Print Friendly, PDF & Email