Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Caritas-Lublin

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin
(wejście od Al. Unii Lubelskiej 15)

tel. 81 532 95 71; 81 743 64 65
fax 81 532 81 94

e-mail: caritas@diecezja.lublin.pl; lublin@caritas.pl
www.lublin.caritas.pl

KRS: 0000204819

Konto: Bank Pekao S.A.: 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351

Dyrektor:

ks. dr Łukasz Mudrak
tel. 81 532 20 12 w. 360

Zastępca Dyrektora:

ks. mgr Paweł Zdybel
tel. 81 532 20 12 w. 365

Zastępca Dyrektora:

dr Katarzyna Targońska
tel. 81 532 20 12

Księgowa, Kasjerka:

s. mgr Judyta Jolanta Czajka CSFB
tel. 81 532 10 58 w. 328

więcej: www.lublin.caritas.pl

Print Friendly, PDF & Email