Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Caritas-Lublin

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin
(wejście od Al. Unii Lubelskiej 15)

tel. 81 532 95 71; 81 743 64 65
fax 81 532 81 94

e-mail: caritas@diecezja.lublin.pl; lublin@caritas.pl
www.lublin.caritas.pl

KRS: 0000204819

Konto: Bank Pekao S.A.: 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351

Dyrektor:

ks. mgr lic. Paweł Tomaszewski
tel. 81 532 20 12 w. 360

Zastępca Dyrektora:

ks. mgr Paweł Zdybel
tel. 81 532 20 12 w. 365

Zastępca Dyrektora:

dr Katarzyna Targońska
tel. 81 532 20 12

Księgowa, Kasjerka:

s. mgr Judyta Jolanta Czajka CSFB
tel. 81 532 10 58 w. 328

Centrum Pomocy Doraźnej
Al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
tel. 81 532 95 71

Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego i Rehabilitacyjnego
Al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
tel. 81 532 95 71

Biuro Aktywizacji Bezrobotnych
Al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
tel. 81 532 20 12 w. 321

Świetlica Środowiskowa Caritas w Lublinie
Al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
tel. 728 844 088

Dzienny Ośrodek dla Osób Bezdomnych
Al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
tel. 602 121 433

Centrum Charytatywne Caritas w Krasnymstawie
ul. Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw
tel. 81 473 25 19; 743 820 055
www.centrumcharytatywne.pl

Dom Spotkania – Ośrodek Formacyjny i Wypoczynkowy dla Niepełnosprawnych w Dąbrowicy
Dąbrowica 130 a, 21-008 Tomaszowice
tel. 604 245 245
www.domspotkania.pl

Dom Zawierzenia – Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy dla Dzieci w Firleju
ul. Choiny 2, 21-136 Firlej

Dom Nadziei w Lublinie
Al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
tel. centrali: 81 532 20 12

 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
Al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
tel. 81 743 71 86
e-mail: migranci-lublin@caritas.pl

Dział Rozwoju Caritas
Al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
tel. 81 532 20 12 w. 309, 320
kom. 662 722 342

Print Friendly, PDF & Email