Dekret w sprawie odpustów w Roku Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Lubelskiej

ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI

Lublin, 9 stycznia 2015 r.

Nr 10/Gł/2015

Uwzględniając pragnienia wielu osób konsekrowanych oraz zachętę Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, z okazji 50. rocznicy Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, a także dekretu Perfectae caritatis o odnowie życia zakonnego, Ojciec Święty Franciszek ogłosił Rok Życia Konsekrowanego. Rozpoczął się on 30 listopada 2014 r., w pierwszą niedzielę Adwentu, a zakończy się w święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2016 r. (por. List Apostolski Ojca Świętego Franciszka A tutti consacrati z okazji Roku Życia Konsekrowanego z dnia 21 listopada 2014 r.).

Penitencjaria Apostolska, pragnąc umożliwić wiernym jak najobfitsze korzystanie z daru Miłosierdzia Bożego, dekretem z dnia 23 listopada 2014 r. określiła warunki uzyskiwania odpustów w Roku Życia Konsekrowanego. Odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami, mogą uzyskać członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego oraz wierni, którzy w Roku Życia Konsekrowanego:

 1. w Rzymie ? będą pobożnie uczestniczyć w międzynarodowych spotkaniach i uroczystościach określonych w odpowiednim kalendarzu Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek zatwierdzonej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny;
 2. we wszystkich Kościołach partykularnych ? będą uczestniczyć w diecezjalnych dniach poświęconych życiu konsekrowanemu oraz w uroczystościach diecezjalnych organizowanych z racji Roku Życia Konsekrowanego;
 3. pobożnie nawiedzą katedrę lub inne święte miejsce wyznaczone za zgodą ordynariusza miejsca, lub jakiś kościół klasztorny albo kaplicę klasztoru klauzurowego i tam publicznie odmówią Liturgię Godzin lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek zatwierdzonej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

Członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego, którzy z powodu choroby lub innych poważnych przyczyn nie są w stanie odwiedzić owych miejsc, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli po wyzbyciu się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz z intencją spełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy będzie to tylko możliwe, przez pragnienie serca dokonają duchowego nawiedzenia albo ofiarują przez Maryję cierpienia własnego życia Miłosiernemu Bogu, dołączywszy modlitwy jak powyżej.

Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej, dla zbawiennego pożytku wiernych powierzonych mojej pasterskiej trosce, wskazuję kościoły i kaplice w Archidiecezji Lubelskiej, w których można zyskać odpusty związane z Rokiem Życia Konsekrowanego:

1. Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty

2. Kościoły i kaplice zakonne:

 • Chełm, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (OO. Franciszkanie)
 • Dys, kaplica klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych
 • Kazimierz Dolny, kościół pw. Zwiastowania Pańskiego (OO. Franciszkanie)
 • Lubartów, kościół pw. św. Wawrzyńca Męczennika (OO. Kapucyni)
 • Lublin, bazylika pw. św. Stanisława BM (OO. Dominikanie)
 • Lublin, kościół pw. Dobrego Pasterza (Księża Sercanie)
 • Lublin, kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych (Księża Salezjanie)
 • Lublin, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Księża Marianie)
 • Lublin, kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka (OO. Kapucyni)
 • Lublin, kościół pw. św. Brata Alberta (OO. Bernardyni)
 • Lublin, kościół pw. św. Eliasza Proroka (OO. Karmelici)
 • Lublin, kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP (OO. Karmelici Bosi)
 • Lublin, kościół pw. św. Piotra Apostoła (OO. Jezuici)
 • Lublin, kościół pw. św. Piotra i Pawła (OO. Kapucyni)
 • Lublin, kościół pw. Wieczerzy Pańskiej (Księża Pallotyni)
 • Pliszczyn, Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie)

3. inne wyznaczone kościoły:

 • Krasnystaw, kościół pw. św. Franciszka Ksawerego (dawniej kościół OO. Jezuitów)
 • Kraśnik, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (dawniej kościół Kanoników Regularnych Laterańskich)
 • Opole Lubelskiej, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (dawniej kościół OO. Pijarów)
 • Wąwolnica ? Sanktuarium MB Kębelskiej

Na czas trwania Roku Życia Konsekrowanego udzielam również zastrzeżonej ordynariuszowi władzy zwalniania z kar kościelnych kapłanom spowiadającym w archikatedrze i kościołach wyznaczonych w niniejszym dekrecie.

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Lublin, 9 stycznia 2015 r.
Nr 10/Gł/2015

Print Friendly, PDF & Email