Życzenia Metropolity Lubelskiego na Święta Paschalne 2022

„Przez zmartwychwstanie Chrystusa otwierają się bramy otchłani, ziemia się odradza przez nowe dzieci Kościoła, Duch Święty otwiera wierzącym niebo. Ziemia zwraca niebu tych, których pogrzebała, a niebo ich przyjmuje i stawia przed Panem. Wszystko to sprawia jedna i ta sama męka Zbawiciela: dźwiga z głębin, unosi z ziemi i umieszcza na wyżynach nieba. Albowiem zmartwychwstanie Chrystusa daje życie zmarłym, przebaczenie grzesznikom, a chwałę świętym”. [św. Maksym Wyznawca]

Radosne orędzie o zmartwychwstaniu Chrystusa po raz kolejny obiega ziemię, a wielkie tajemnice zbawienia wspominane są i uobecniane w liturgii Kościoła. Wraz z pierwszymi świadkami pustego grobu radujemy się ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, grzechem, smutkiem i lękiem.

Chrystus Zmartwychwstały przychodzi do swych uczniów z darem pokoju. Zalęknionym dodaje odwagi i posyła ich na cały świat, aby świadczyli o Jego zmartwychwstaniu i zanieśli orędzie pokoju do wszystkich narodów.

Niech dotrze ono zwłaszcza do Ukrainy, zmagającej się z brutalną przemocą rosyjskiej agresji. Modlimy się o sprawiedliwy pokój dla udręczonego narodu, pomagamy tym, którzy bronią swojej niepodległości i z otwartym sercem przyjmujemy szukających schronienia w naszym kraju.

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym – wiernym Towarzyszem ludzkich dróg – obudzi w naszych sercach nadzieję na ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. Niech pozwoli nam doświadczyć nowości paschalnego życia, odnowionego spojrzenia na sprawy człowieka i świata oraz podejmować nowe dzieła miłości i dobroci.

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy!

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Lublin, Wielkanoc 2022

Nicolas Bertin, Zmartwychwstanie Chrystusa, 1730 r.
www.gaudium.pl
Print Friendly, PDF & Email