Zmarł o. prof. Roland Prejs OFMCap.

Dnia 30 marca 2023 roku w Lublinie zmarł

o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap.

pracownik Katedry Historii Kościoła KUL
wybitny znawca dziejów Kościoła w Polsce w XIX wieku

Urodził się 1 lutego 1956 r. w Sierakowie.
Profesję wieczystą złożył 13 września 1981 r.
Święcenia prezbiteratu przyjął 17 kwietnia 1982 r. w Lublinie.
Zmarł w wieku 67 lat, w zakonie 44, w kapłaństwie 40.


Urodził się 1 lutego 1956 roku w Sierakowie. W 1975 uzyskał maturę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie. Po maturze podjął studia z teologii dla świeckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po dwóch latach wstąpił do Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i rozpoczął nowicjat w Zakroczymiu od obłóczyn, które miały miejsce 21 sierpnia 1977 roku.

Profesję czasową złożył 28 sierpnia 1981 roku na ręce ówczesnego prowincjała o. Pacyfika Antoniego Dydycza. Kontynuował studia teologii na KUL jako kleryk kapucyński i uzyskał magisterium w 1982 roku. Profesję wieczystą złożył 13 września 1981 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Lublinie 17 kwietnia 1982 roku.

Po święceniach kapłańskich przez rok pracował w duszpasterstwie i w 1983 roku został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na KUL. Zamieszkał w klasztorze w Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu. Pracę doktorską obronił w 1988 roku. Od roku 1987 podjął wykłady z zakresu historii zakonu i prowincji w Wyższym Seminarium Braci Kapucynów w Lublinie. W tym czasie publikował wiele artykułów naukowych na tematy dziejów Kościoła w XIX wieku.

W 2004 roku o. Roland uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych. Profesorem nadzwyczajnym został w roku 2007.

Tytuł profesora nauk teologicznych uzyskał w roku 2013 na podstawie dorobku i książki Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864-1918. Studium prozopograficzne.

Od roku 2006 pełnił funkcję kierownika Katedry Dziejów Teologii. Od roku 2016 był kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych.

W zakonie pełnił funkcję gwardiana klasztoru przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie, prefekta seminarium kapucyńskiego w latach 1986-1988, wicerektora seminarium 1988-1989. W latach 1991-1994 pełnił posługę wikariusza prowincjalnego.

W latach 1989-1991 był w Zakroczymiu redaktorem czasopisma Trzeźwymi bądźcie.

Od listopada 2022 roku pełnił funkcję przewodniczącego komisji „Życie konsekrowane” III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.


Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 4 kwietnia o godz. 11.00 w kościele św. Piotra i Pawła w Lublinie (oo. Kapucyni – ul. Krakowskie Przedmieście 42).

Po Mszy złożenie ciała do grobu na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

R.I.P.

foto: kul.pl

Print Friendly, PDF & Email