Zmarł o. Bonifacy Stanisław Kotrys OFM

W sobotę 4 listopada 2017 r. , w szpitalu w Puławach, zmarł

śp. o. Bonifacy Stanisław Kotrys OFM

Przeżył 74 lata, w Zakonie 57 lat, jako kapłan 48 lat


Śp. o. Bonifacy Stanisław Kotrys OFM, s. Feliksa i Janiny zd. Buda, urodził się 11 czerwca 1943 r. w Baryczce (powiat zwoleński, diecezja radomska). Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 5 października 1960 r. w Przemyślu, pierwszą profesję zakonną złożył 15 października 1961 r. w Przemyślu, profesję uroczystą 4 października 1967 r. w Krakowie. W latach 1963 – 1969 studiował filozofię i teologię w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa krakowskiego Juliana Groblickiego w dniu 19 stycznia 1969 r. w Krakowie. Pełnił posługę duszpasterską m.in. jako kaznodzieja, spowiednik, kustosz Sanktuarium, ojciec duchowny WSD, katecheta oraz ekonom, wikariusz i gwardian Wspólnoty w klasztorach: św. Kazimierza w Krakowie, Kazimierzu Dolnym i Krakowie – Bronowicach. Od lipca 2011 r. należał do Wspólnoty w Kazimierzu Dolnym. W latach 2005 – 2008 był definitorem Prowincji. Pełnił posługę duszpasterską na misjach w Afryce: od czerwca 1971 r. do lipca 1993 r. w Togo oraz w 2013 r. w Kamerunie. Śp. o. Bonifacy kochał Afrykę, a zwłaszcza tamtejszych ludzi. Utrwalał to w fotografiach i obrazach. Miał zawsze czas dla każdego i dla jego problemów. Wszyscy wspominają go z szacunkiem i wdzięcznością. Także w Kamerunie, gdzie już w samym dniu jego śmierci dotarła o tym wiadomość; choć pracował tam krótko ludzie pamiętają jego franciszkańską serdeczność, rady udzielane im dobrą francuszczyzną oraz jego uśmiech.


Msza św. żałobna – poniedziałek, 6 listopada o godz. 18.00. Po Mszy św. Różaniec, Nieszpory i Koronka do Bożego Miłosierdzia w jego intencji.

Pogrzeb będzie miał miejsce we wtorek, 7 listopada 2017 r. w kazimierskim Sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania:

12.30 – Różaniec

13.00Msza św. pogrzebowa i wyprowadzenie do grobowca zakonnego na cmentarzu w Kazimierzu.

R. I. P.

Print Friendly, PDF & Email