Zmarł ksiądz prałat Eugeniusz Kazimierczak

W dniu 6 czerwca 2015 r. zmarł

ks. Eugeniusz Kazimierczak

kapelan honorowy Ojca Świętego
kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej
doktor prawa kanonicznego

Urodzony dnia 8 lutego 1934 r.
Święcenia kapłańskie przyjął dnia 22 grudnia 1956 r.

Wikariusz w parafiach:

pw. św. Agnieszki w Lublinie
pw. Najświętszego Serca Jezusa w Lublinie
pw. Wszystkich Świętych w Bychawce

Proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Czerniejowie
Sędzia i Oficjał Sądu Biskupiego w Lublinie
Dyrektor Domu Samotnej Matki w Lublinie

Msza św. żałobna:

w dniu 10 czerwca (środa) o godz. 18:00 w kościele pw. św. Stanisława w Lublinie

Msza św. pogrzebowa:

w dniu 11 czerwca (czwartek) o godz. 11:00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bobach.

R.I.P.

Print Friendly, PDF & Email