Zmarł ks. Stanisław Flis – pogrzeb 23.01.2021 – transmisja

W dniu 2 stycznia 2021 r. zmarł w USA

ks. Stanisław Flis

Kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej
Doktor teologii
Duszpasterz Polonii w USA

Urodził się 31 lipca 1945 roku w Dzwoli (woj. lubelskie)
Święcenia prezbiteratu przyjął 17 czerwca 1969 r. w Lublinie


W latach 1963-1969 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, które ukończył otrzymując tytuł magistra teologii na podstawie pracy „Dzieje parafii Zaklików” oraz przyjmując święcenia kapłańskie 17 czerwca 1969 roku. W roku 1973 otrzymał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim tytuł licencjata teologii, a w 1984 roku stopień doktora w zakresie socjologii religii.

Poświęcając czas badaniom naukowym równocześnie pracował jako duszpasterz w parafiach: Krężnica Jara (wikariusz: 1969-1971),
Dąbrowica (proboszcz: 1971-79), współtworzył struktury duszpasterstwa chorych w diecezji lubelskiej. Pracując w parafii Kraśniczyn (proboszcz: 1979- 1986) opiekował się ponadto Zakładem dla Niewidomych w Żułowie.

Od 1986 roku przebywał w Orchard Lake (w stanie Michigan) w Stanach Zjednoczonych jako duszpasterz Polonii, gdzie pełnił wiele funkcji, m.in. był dyrektorem Polish-American Liturgical Center (od 1999 roku), dyrektorem The Central Archives of American Polonia (od 2010 roku), był członkiem Priests’ Conference for Polish Affairs of Detroit (od 1987) oraz Polish American Priests Association (od 1990). Ponadto jako profesor w SS. Cyril and Methodius Seminary wiele lat prowadził wykłady z zakresu teologii pastoralnej.

Był autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu badań nad Polonią, dziejów duszpasterstwa emigracyjnego i socjologii religii. M.in. był w 2019 r. laureatem Nagrody im. Ireny i Franciszka Skowyrów. w uznaniu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym oraz za ochronę dziedzictwa archiwalnego społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych.


Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Orchard Lake, MI w poniedziałek 23 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 ET (godz. 17.00 w Polsce), a następnie zostanie on pochowany  na Holy Sepulcher Cemetery w Southfield, MI.

TRANSMISJE online:

Msza św.:

Cmentarz:

R.I.P.

Print Friendly, PDF & Email