Zmarł ks. prof. Czesław Stanisław Bartnik

W dniu 21 marca 2020 r. zmarł w Lublinie

ks. Czesław Stanisław Bartnik

Profesor nauk teologicznych
Prałat honorowy Ojca Świętego

Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej

Urodzony: 9 sierpnia 1929 r. w Źrebcach koło Szczebrzeszyna
Święcenia prezbiteratu: 21 czerwca 1953 r. w Lublinie


• Skierowany na studia z teologii fundamentalnej na KUL 8.07.1953 r.
• Studia doktoranckie zwieńczył doktoratem uzyskanym w 1956 roku.
• W latach 1956-1958 pracował w Redakcji Encyklopedii Katolickiej.
• W latach 1957-2004 był wykładowcą filozofii, teologii i historii Kościoła na KUL i w seminariach duchownych.
• W latach 1959-1966 był prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, a w latach 1966-1973 wicerektorem seminarium.
• W 2004 roku przeszedł na emeryturę.
• W latach 2006-2013 był profesorem politologii w WSKSiM w Toruniu.

Wieloletni pracownik naukowy KUL: 1963 – adiunkt przy Katedrze Chrystologii Apologetyczne KUL , 1966 – docent, 1974 – profesor nadzwyczajny, 1979 – profesor zwyczajny. W latach 1969-1970 kierował Katedrą Teologii Historii, w latach 1970-1997 – Katedrą Historii Dogmatów, a następnie Katedrą Teologii Historycznej. W latach 1973–1975 prodziekan Wydziału Teologii KUL.

Był członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk (1984-1989), Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1990-2002). Zasiadał w Komitecie Nauk Teologicznych PAN (2004-2007), był konsultorem Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski (1996-2010).

Był autorem ponad 3500 tekstów, m.in. dwutomowej „Dogmatyki Katolickiej”. Był twórcą personalizmu uniwersalistycznego. Współtworzył Encyklopedię Katolicką KUL. 


Porządek uroczystości pogrzebowych:

23 marca 2020 r. (poniedziałek)

17.00Msza św. żałobna – w kaplicy Domu Księży przy ul. Bernardyńskiej 7 w Lublinie (wyłącznie dla mieszkańców i pracowników domu)

24 marca 2020 r. (wtorek)

10.30 – Modlitwa różańcowa
11.00Msza św. żałobna w Archikatedrze Lubelskiej

15.30Msza św. pogrzebowa – w kościele pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie
– Po Mszy św. złożenie ciała na miejscowym cmentarzu parafialnym

Przypominamy o ograniczeniach dotyczących ilości osób uczestniczących w liturgii. Zachęcamy jednocześnie do wspólnej modlitwy za pośrednictwem mediów, szczególnie w Telewizji TRWAM:

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ W ARCHIKATEDRZE LUBELSKIEJ
24 marca 2020 – godz. 11.00


R.I.P.

Print Friendly, PDF & Email