Zmarł ks. Józef Szczypa – pogrzeb 2.01.2021

W dniu 30 grudnia 2020 r. w Domu Księży w Lublinie zmarł

ks. Józef Szczypa

Protonotariusz apostolski (infułat)
Kanonik gremialny senior Kapituły Lubelskiej
Ojciec duchowny kapłanów archidiecezji

Urodził się 2 grudnia 1939 r. w Puławach (par. św. Józefa)
Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1963 r. w Lublinie


• Wikariusz w parafiach: Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Ap. (Kolegiackiej) w Zamościu (1963-75) oraz św. Mikołaja w Lublinie (1975)
• Rektor kościoła św. Wojciecha i pierwszy dyrektor Domu Rekolekcyjnego na Podwalu (1976-83)
• Prefekt (1983-84), wicerektor (1984-88) i ojciec duchowny (1988-97) w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie
• Duszpasterz w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie (1997-2014)
• Asystent Katedry Homiletyki KUL (1994-2005)
• Członek Rady Kapłańskiej (1997-2011) i Kolegium Konsultorów (1997-2011)
• Wikariusz biskupi ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego (1997-2010)
• Egzorcysta archidiecezjalny (2005-08)
• Emeryt od 2010 r.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 stycznia 2020 r. (sobota):

11.00Msza św. żałobna w Archikatedrze Lubelskiej

14.00Msza św. pogrzebowa w parafii pw. św. Józefa w Puławach

Ciało spocznie na cmentarzu parafii św. Józefa w Puławach (Włostowice)

R.I.P.

Wolą Zmarłego zapisaną w testamencie jest, aby „nie wydawać pieniędzy na wieńce i kwiaty. Proszę je przeznaczyć na cel charytatywny”.

Print Friendly, PDF & Email