Złączyć się z Narodem – prezentacja filmu 28.10.2019

W poniedziałek, 28 października 2918 r. o godz. 18.00 w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego KUL odbędzie się prezentacja filmu pt. „Złączyć się z Narodem” połączona ze spotkanie z reżyserem Jerzym Szkamrukiem i dyskusją.

Film pt. „Złączyć się z Narodem” jest poświęcony tematowi repatriacji i opowiada o prawdziwym życiu Polaków w Kazachstanie, a także o ich wierze, dzięki której przetrwali oni 80 lat deportacji.

Polacy zesłani z Kresów przez Stalinowskie NKWD w dalekie kazachskie stepy, byli zmuszani do najcięższej niewolniczej pracy w sowieckich kołchozach i łagrach. Zabrano im wszystko: rodzinę, dobytek, wiarę, godność wysyłając w bydlęcych wagonach tysiące kilometrów – do miejsca „gdzie niebo łączy się z ziemią”. Potomkowie polskich zesłańców mieszkają tam do dziś. Byliśmy kilkakrotnie z kamerami w Kazachstanie, gdzie poznaliśmy wiele polskich rodzin oraz ich dramatyczne losy. Widzieliśmy w ich oczach tęsknotę do kraju swych przodków.

https://repatrianci.pl/s/13/kampania-spoleczna

Prezentacja i potkanie jest elementem kampanii społecznej „Złączyć się z Narodem”, realizowanej przez Fundację „12 Gwiazd”, na rzecz akcji repatriacyjnej naszych Rodaków z Kazachstanu i byłych republik sowieckich.

Naszym celem jest pomoc rodzinom polskich zesłańców w powrocie i zagospodarowaniu się w Ojczyźnie. Ważnym elementem kampanii jest edukacja społeczna i uświadomienie, kim są polscy repatrianci i dlaczego starają się o powrót do kraju swych przodków. Chcemy też aktywizować i zachęcać do pomocy naszym rodakom jednostki samorządowe i przedsiębiorców.

https://repatrianci.pl/s/13/kampania-spoleczna

Wstęp jest bezpłatny.

więcej: www.repatrianci.pl oraz www.12gwiazd.org 

Print Friendly, PDF & Email