Zapytanie ofertowe – kościół pw. Świętego Ducha w Kraśniku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację projektu pn. „Rewitalizacja z przebudową budynku kościoła pw. Świętego Ducha w Kraśniku wraz z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową parkingu”.

Wszelkie dane dotyczące zapytania ofertowego znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/66670

Print Friendly, PDF & Email