Zaproszenie Metropolity Lubelskiego na wrześniowe uroczystości Maryjne 2016

Zaproszenie Metropolity Lubelskiego
na wrześniowe uroczystości Maryjne 2016

 

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Żyjemy ciągle owocami Światowych Dni Młodzieży i pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do naszej Ojczyzny. Dziękujemy Papieżowi za jego pokorną i piękną posługę, za przypomnienie, iż miłosierni miłosierdzia dostąpią. Wdzięczni jesteśmy za twórcze nawiązanie do przesłania miłosierdzia głoszonego przez św. Jana Pawła II i za tyle pięknych słów wypowiedzianych pod adresem Polski i Polaków.

Światowe Dni Młodzieży były wielkim darem dla Kościoła w Polsce, obchodzącego 1050. rocznicę Chrztu i przeżywającego nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. To niezwykłe i radosne święto wiary nie byłoby możliwe bez pomocy wielu osób i środowisk. Serdecznie dziękuję kapłanom i wspólnotom parafialnym za przyjęcie młodych z zagranicy, rodzinom za udzieloną im serdeczną gościnę, władzom wojewódzkim i samorządowym Lubelszczyzny oraz wszystkim instytucjom zaangażowanym w to wielkie dzieło. Uznanie należy się naszej młodzieży, która dała świadectwo dojrzałej i entuzjastycznie przeżywanej wiary.

Naszą wdzięczność wyrazimy podczas uroczystości Maryjnych w Wąwolnicy i Chełmie. Zachęcam do udziału w pielgrzymkach pieszych do tych sanktuariów, w których w Roku Jubileuszowym szeroko są otwarte bramy miłosierdzia. W obu sanktuariach pobłogosławione zostaną wieńce dożynkowe jako wyraz wdzięczności wobec Stwórcy za tegoroczne plony.

Gościem specjalnym tegorocznych uroczystości Maryjnych w Wąwolnicy będzie bp Viliam Judák z Nitry na Słowacji. Nitra jest najstarszą diecezją w tym kraju i jedną z najstarszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Już w IX wieku dotarła tam misja Apostołów Słowian, świętych Cyryla i Metodego. Uroczysta Msza Święta ku czci Matki Bożej Kębelskiej sprawowana będzie w niedzielę, 4 września o godz. 12.00.

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, we czwartek 8 września, o godz. 11.30, zgromadzimy się w Bazylice Mariackiej na Górze Chełmskiej. Naszej modlitwie przewodniczył będzie abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego, przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy.

W oczekiwaniu na wspólne dziękczynienie w Wąwolnicy i w Chełmie z serca wszystkim błogosławię.

Wasz Biskup Stanisław

Lublin, 26 sierpnia 2016 r.


Komunikat należy odczytać w niedzielę, 28 sierpnia 2016 r. podczas wszystkich Mszy Świętych.

Print Friendly, PDF & Email