Zakończenie archidiecezjalnych projektów digitalizacyjnych

Zakończenie archidiecezjalnych projektów digitalizacyjnych:

  1. Kościoły Lubelszczyzny na Gigapanoramach – III etap
  2. Digitalizacja najcenniejszych zbiorów należących do Archidiecezji Lubelskiej wraz z ich udostępnieniem w sieci – III etap.

Archidiecezja Lubelska zakończyła trzyletni projekt Kościoły Lubelszczyzny na Gigapanoramach, realizowany w ramach projektu Kultura Cyfrowa 2019 oraz jednoroczny projekt Digitalizacja najcenniejszych zbiorów należących do Archidiecezji Lubelskiej wraz z ich udostępnieniem w sieci – III etap (kontynuacja projektów z poprzednich lat).

Projekty z programu Ministra Kultura Cyfrowa miały na celu zdigitalizowanie zasobów kościelnych z wykorzystaniem gigapanoram lotniczych i naziemnych oraz przeprowadzenie kwerendy, cyfryzacji i digitalizacji najcenniejszych zbiorów zabytków Archidiecezji Lubelskiej.

Utworzenie zdjęć cyfrowych – gigapanoram – z pełną szczegółowością zawartą na fotografiach, utworzyło niemożliwą do tej pory szansę na wirtualne zapoznania się z dziedzictwem kulturowym zabytkowych kościołów uwzględnionych w projekcie. Gigapanoramy lotnicze dają możliwość obejrzenia całego planu kompleksu kościelnego z „lotu ptaka”. Zaś zdjęcia wykonane naziemnie, pozwalają na szczegółowe obejrzenie niedostępnych do tej pory elementów, np. fresków sufitowych. Wszystkie obiekty uzupełnione są opisami.

W wyniku realizacji I i II etapu prac digitalizacyjnych zabytków ruchomych odnalezionych zostało przeszło 200 obiektów, które nie widniały w żadnym inwentarzu. W wyniku kwerendy najbardziej zniszczone zabytki trafiły do renowacji.

Efekty realizacji obu projektów są ogólnodostępne w Internecie, co daje możliwość wykorzystania w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Takie działania to także promocja dziedzictwa kulturowego Archidiecezji Lubelskiej.

W projekcie Kościoły Lubelszczyzny na Gigapanoramach – etap 3, digitalizacji poddano obiekty:

– Kościół pw. św. Klemensa i św. Małgorzaty w Klementowicach
– Kościół pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu
– Kościół pw. św. Michała Archanioła w Lublinie

W projekcie Digitalizacja najcenniejszych zbiorów należących do Archidiecezji Lubelskiej wraz z ich udostępnieniem w sieci – III etap przeprowadzone zostały prace przy 250 obiektach.

Oba projekty były dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dodatkowo Gigapanoramy realizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin.

Linki z gigapanoramami dostępne są pod adresem:
www.koscioly.diecezja.lublin.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Print Friendly, PDF & Email