XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne – 16-17.11.2018

Specjalizacja Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę zaprasza w dniach 16-17 listopada 2018 r. na XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne na temat: Wychowanie patriotyczne, które odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy KUL w auli 408.

XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE

16 XI 2018 r. piątek (CTW 408)

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA
Przewodniczy: ks. dr hab. Piotr Goliszek

10.00 – Otwarcie sympozjum – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – Prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych
10.15 – Fałszywe i prawdziwe oblicza patriotyzmu – Bp prof. dr hab. Ignacy Dec (PWT Wrocław)
10.50 – Wartość wychowania patriotycznego na katechezie – ks. dr Robert Strus (Zamość)
11.25 – Dyskusja
12.30 – Msza święta – Bp prof. dr hab. Ignacy Dec

SESJA POPOŁUDNIOWA
Przewodniczy: ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

14.30 – Wychowanie – patriotyzm – polskość – prof. dr hab. Marek Rembierz (UŚ Katowice)
15.00 – Wychowanie patriotyczne w KUL 1918-2018 – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
15.30 – Przerwa, kawa
16.00 – Historia i patriotyzm we współczesnej szkole w Polsce – dr Robert Derewenda – (KUL)
16.30 – Lubelski, lokalny patriotyzm ¬– dr Dawid Florczak, asystent prasowy – (IPN Lublin)
17.00 – Dyskusja

17.30 – Wieczornica patriotyczna – LUBELSKI TRYPTYK STYCZNIOWY – widowisko muzyczne

17 XI 2018 r. sobota (CTW 408)

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA
Przewodniczy: ks. prof. dr hab. Marian Zając – Prodziekan Wydziału Teologii KUL

8.00 – Msza Święta – Bp dr Marek Mendyk
9.00– Obrazy patriotyczne jako kategoria pedagogiczno-katechetyczna – dr Alicja Szubartowska, ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak (UO Opole)
9.30 – Literatura patriotyczna w katechezie – ks. dr Jarosław Kowalczyk (PWT Wrocław)
10.00 – Przerwa, kawa
10.30 – Rola wycieczek w wychowaniu patriotycznym – dr Aneta Rayzacher-Majewska (UKSW)
11.00 – Wychowanie do modlitwy za Ojczyznę w katechezie – ks. dr Waldemar Janiga (Przemyśl)

11.30 – Panel: Wychowanie do patriotyzmu – doktoranci katechetyki – KUL
12.00 – Dyskusja – podsumowanie – podziękowanie

Print Friendly, PDF & Email